Pagina opties

Groter

Ramp of crisis

 • Samenvatting

  De kans dat er een ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein. Mocht u hier onverhoopt toch mee te maken krijgen dan is snelle en goede informatie van groot belang, zodat u weet wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen.

  Lees op de site van de Veiligheidsregio op welke wijze de overheid u informeert tijdens een ramp of crisis, hoe u uw veiligheid kunt vergroten en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een crisis.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen?

  Hoe u zichzelf voorbereidt, kunt u lezen op crisis.nl en op de website van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Stem ten tijde van een ramp of crisis in de regio af op de calamiteitenzender (Omroep Gelderland) of de website CrisisGlz.nl. En volg de Veiligheidsregio via twitter (@crisisglz). Via deze kanalen wordt u geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Bij zeer grote calamiteiten kan ook de landelijke website worden ingezet om u te informeren www.crisis.nl

  Bent u een zorgaanbieder?

  Als u een calamiteit heeft in uw WMO instelling of instelling jeugdzorg kunt u deze melden bij de ambtenaar openbare orde en veiligheid. Dit kan tijdens kantoortijden. Heeft u nu ondersteuning nodig, meldt dan via 112. Via de meldkamer regelt u de hulp die u nodig heeft. De protocollen calamiteit WMO instelling en instelling jeugdzorg kunt u hier downloaden.

 • Extra informatie

  Voorkomen

  Wat doet de overheid om de risico’s op rampen en incidenten te verkleinen, de gevolgen te beperken en hoe bereidt zij zich voor? De overheid probeert op allerlei manieren de risico’s zo klein mogelijk te houden. In de eerste plaats doet zij dit door (mogelijke) structurele oorzaken van calamiteiten weg te nemen of te voorkomen. Bijvoorbeeld het weigeren van de vestiging van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Of het verbieden van het vervoer van gevaarlijke stoffen langs een bepaalde route. Rekening houdend met (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen voorkomt en vermijdt de overheid zo al in een vroeg stadium gevaren en risico’s. Benieuwd welke risico’s er bij u in de buurt zijn? Kijk op dan op de risicokaart.

  Een volgende stap is het voorkomen en beperken van de ernst van een ramp door het nemen van preventieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de strenge bouwvoorschriften die in Nederland gelden of aan de afgifte van gebruikersvergunningen en de controles in het kader van brandveiligheid.

  Voorbereiden

  Het voorbereid zijn is eveneens een belangrijke taak. Zo kennen we in Gelderland-Zuid het crisisplan. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente en hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en Ghor) samenwerken als er een ramp of crisis is. De mensen die in Gelderland-Zuid in actie komen tijdens een ramp of crisis, zijn opgeleid volgens het regionaal crisisplan en zij oefenen regelmatig.

  Bestrijden

  En doet er zich dan toch een ramp of crisis voor dan is de burgemeester verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de bestrijding (van de gevolgen) van de ramp. Hij wordt bijgestaan door adviseurs uit de gemeente en hulpdiensten. Samen vormen zij het een crisis- of beleidsteam. Door politie, brandweer, Ghor en gemeenten (uit de regio Gelderland-Zuid) wordt samengewerkt volgens een multidisciplinaire crisisstructuur om de bestrijding van rampen en crises in goede banen te leiden.

 • Tips

  Wees voorbereid!