Pagina opties

Groter
A A

Snelheidsmetingen

 • Samenvatting

  In Wijchen doen we regelmatig snelheidsmetingen. Deze doen wij bijvoorbeeld op verzoek van bewoners die vragen hebben over de snelheid in hun straat of over het aantal verkeersbewegingen door een straat. Ook doen wij tellingen om een goed beeld te krijgen en te houden van alle verkeersstromen binnen de gemeente.

  Een snelheidsmeting is onderdeel van de afweging of wij een verkeerssituatie aanpassen. Dus op basis van een snelheidsmeting alléén worden geen maatregelen getroffen. Immers, het is op iedere weg mogelijk om harder te rijden dan toegestaan. Het blijft een kwestie van houding en gedrag om de snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

 • Extra informatie

  Vraag over snelheid of uitvoeren snelheidsmeting

  Heeft u een vraag over de snelheid in uw straat óf stelt u het op prijs als wij in uw straat een snelheidsmeting uitvoeren en/of het display ophangen? U kunt altijd een verzoek indienen. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan: gemeente@wijchen.nl of via telefoonnummer 024 751 71 11.

  Wij houden een planning aan voor het verrichten van deze metingen. Daarom is het afhankelijk van die planning wanneer wij uw verzoek kunnen uitvoeren. Ook moet er een lichtmast aanwezig zijn om de apparatuur te kunnen bevestigen.