Pagina opties

Groter
A A

Starterslening koopwoning

 • Samenvatting

  De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in Wijchen een woning te kopen.  Om die reden heeft de gemeente in 2015 een eenmalig budget van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Startersleningen. In verband met de grote vraag naar startersleningen heeft de gemeente Wijchen besloten dit  eenmalig budget , met ingang van 1 januari 2018, te verhogen met 1 miljoen euro.

  Wat is een starterslening?

  Een Starterslening is een tweede hypotheek die onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt. De lening is bestemd voor de aankoop van een eerste koopwoning. Hierdoor wordt het voor starters makkelijker om een woning te kopen.

  De Starterslening is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Starterslening is beschikbaar voor het kopen van zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen. De Starterslening in de gemeente Wijchen geldt niet voor de aankoop van (huur)woningen van een woningcorporatie. Ook geldt deze lening niet voor de aankoop van recreatiewoningen en tweede woningen.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe kunt u de starterslening aanvragen?

  Dit kunt u doen door het aanvraagformulier te downloaden of tijdens openingstijden af te halen bij de gemeente.

  Let op: Een belangrijke voorwaarde is dat u weet welke woning u gaat kopen en wat de koopprijs daarvan is. Een koopovereenkomst is nodig. Proefberekeningen van de hoogte van de starterslening kunnen door de financiële tussenpersonen en makelaars worden gemaakt. U kunt daarvoor ook op de website van het SVn terecht.

  Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van de koopovereenkomst per post naar de gemeente.

  Gemeente Wijchen
  T.a.v. Aanvraag starterslening
  Postbus 9000
  6600 HA Wijchen

  U kunt het aanvraagformulier met bijlagen tijdens kantooruren ook afgeven bij de gemeente.

  Wat gebeurt er na het inleveren van mijn aanvraagformulier?

  Stap 1:  Toewijzingsbrief gemeente en aanvraag starterslening SVn

  Als de gemeente heeft vastgesteld dat u aan de gemeentelijke voorwaarden voor het aanvragen van een starterslening  voldoet, sturen wij u een  toewijzingsbrief en het aanvraagformulier starterslening SVn.  In de toewijzingsbrief staat het maximale bedrag vermeld dat u kunt lenen, onder voorbehoud van een financiële toets. Het SVn voert deze toets uit namens de gemeente Wijchen. Om deze toets te kunnen uitvoeren doet u een digitale aanvraag voor een starterslening bij het SVn. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier starterslening SVn dat u invult, scant en vervolgens mailt naar kredietverlening@svn.nl. Het aanvraagformulier moet uiterlijk binnen een maand na dagtekening van de toewijzingsbrief bij het SVn worden ingediend.  Het SVn berekent vervolgens de feitelijke hoogte van de starterslening en stuurt u een afwijzingsbrief als uit de toets blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een lening. Komt u wel in aanmerking dan ontvangt u een offerte starterslening die u ondertekent en waarvan u een kopie terugstuurt naar het SVn. De offerte starterslening wordt gedaan onder voorbehoud van verstrekking van een eerste hypotheek door de bank (of andere geldverstrekker).

  Stap 2: Een eerste hypotheek aanvragen

  Met de door u getekende offerte starterslening en de toewijzingsbrief vraagt u een lening (eerste hypotheek) aan bij de bank (of andere geldverstrekker) van uw keuze. De bank doet u vervolgens een  offerte voor een eerste hypotheek. Na acceptatie stuurt u  een kopie van de getekende hypotheek offerte naar het SVn.  Het SVn stuurt vervolgens de stukken  naar de notaris. U ontvangt hierover bericht van het SVn. Daarna maakt u een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte van de eerste hypotheek en de Starterslening. Beide aktes moeten gelijktijdig passeren.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • Extra informatie

  Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een starterslening?

  U kunt in aanmerking komen voor de starterslening als:

  • U niet eerder eigenaar was van een woning. U koopt dus voor het eerst een huis.
  • Als uw partner medeaanvrager is, geldt dat u beiden aan deze voorwaarde moet voldoen.
  • De totale verwervingskosten van de woning mogen (koopprijs + 6% bijkomende kosten) niet hoger zijn dan € 230.000. Dit betekent een maximale koopprijs van € 216.981.
  • U zelf in het huis gaat wonen. Het aan te kopen huis in de gemeente Wijchen staat.

  Wat is de hoogte van de starterslening?

  Afhankelijk van uw financiële mogelijkheden is de starterslening minimaal € 3.000 en maximaal 20% van de verwervingskosten (koopprijs + 6% bijkomende kosten) van de woning maar niet meer dan € 36.500. Meerwerk en verbeterkosten mogen in de starterslening worden meegenomen.

  Wat zijn de algemene spelregels van de Starterslening?

  • De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.
  • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
  • De marktconforme rente – gebaseerd op een 15 jaar vaste rente - wordt bij aanvraag bepaald.
  • Na de eerste 3 jaar gaat de koopstarter in principe marktconforme rente en aflossing betalen.
  • Als het inkomen van de koopstarter niet toereikend is, betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het inkomen van dat moment.
  • Het opnieuw toetsen van de maandlast vindt plaats na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar.
  • De Starterslening kan altijd boetevrij worden afgelost. Bij verkoop moet de Starterslening worden afgelost.
  • De Starterslening wordt altijd aangeboden met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  Wat zijn de eisen voor de eerste hypotheek?

  Naast de Starterslening, die u bij de SVn afsluit, heeft u nog een hypotheek nodig. Deze hypotheek kunt u bij de bank (of andere geldverstrekker) van uw keuze afsluiten. Hieraan worden wel een aantal eisen gesteld:

  • De rentevastheidsperiode periode moet tenminste 10 jaar bedragen.
  • De hypotheek moet worden voorzien van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Starterslening en eerste hypotheek mogen samen niet meer bedragen dan de verwervingskosten van de woning en niet meer dan 100% van de marktwaarde van de woning.
 • Contact

  U kunt hier de Verordening Starterslening gemeente Wijchen bekijken.  Meer informatie over de starterslening in het algemeen kunt u vinden op de website www.svn.nl

  Heeft u vragen over de starterslening in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met het SVn  (tel 033 253 94 36 of  kredietverlening@svn.nl). Heeft u vragen over de gemeentelijke voorwaarden van de starterslening? Dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via 024 751 71 11.