Pagina opties

Groter

Subsidies welzijn

 • Samenvatting

  De gemeente verstrekt subsidie aan stichtingen en verenigingen die actief zijn op diverse gebieden zoals zorg, sport, cultuur, jeugdwerk en van belang zijn voor de Wijchense bevolking.

  Online aanvragen

  Aanvragen namens een organisatie kunnen met een persoonlijke DigiD online gedaan worden. U doet de aanvraag dan namens de organisatie. Wij kunnen dit controleren. 
  Er gelden aanvraagtermijnen. Voor incidentele subsidies:

  • Tot € 25.000 is dit uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de start van de activiteit(en), project of investering. U ontvangt binnen 4 weken een besluit.
  • Vanaf € 25.000 is dit uiterlijk 12 weken voorafgaand aan de start van de activiteit(en), project of investering. U ontvangt binnen 12 weken een besluit.

  Online aanvragen subsidie welzijn met DigiD 

  Schriftelijk aanvragen: uitprinten, invullen & opsturen

 • Hoe lang duurt het?

  Zodra u een aanvraag voor subsidie hebt ingediend, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit of subsidie wordt verleend. Het duurt 6 tot maximaal 12 weken voor het besluit er is.

 • Extra informatie

  De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in  de gemeentelijke subsidieverordening.

  Naast de subsidieverordening kent de gemeente ook nog een aantal beleidsregels waarin meer specifiek de uitvoering is geregeld:

  Houd rekening met het volgende:

  • De aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de activiteit plaatsvindt, ingediend zijn.
  • De activiteit moet behoren tot de gemeentelijke (mede)verantwoordelijkheid.
  • De activiteit moet voorzien in aantoonbare plaatselijke behoefte, waarmee het belang van de inwoners van de gemeente Wijchen wordt gediend.
  • Activiteiten die ontplooid worden op politieke, commerciële of godsdienstige gronden, komen niet voor gemeentlijke subsidie in aamerking
  • De activiteiten moet voor ieder inwoner van Wijchen die tot de doelgroep behoort, toegankelijk zijn.
  • Het financiële plaatje (begroting) moet, met inbegrip van de subsidie, sluitend zijn.
 • Tips

  Meerdoenertjes

  Dit is een stimuleringssubsidie voor groepjes mensen die iets willen organiseren om de sociale samenhang in hun wijk of buurt te bevorderen. U kunt de subsidie aanvragen bij Meer Voormekaar (voorheen: MEER Welzijn).