Honden hebben ruimte nodig om te spelen, rennen, snuffelen en... poepen. Om overlast van hondenpoep en loslopende honden te voorkomen, hebben we regels opgesteld én voorzieningen gemaakt. Deze regels houden rekening met zowel de honden, de eigenaar als zijn omgeving.
Binnen de gemeente Wijchen gelden de volgende regels:

 • Honden moeten binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn. Op honden uitlaatplaatsen (uitlaatplaatsen en losloopgebieden) en openbare plaatsen buiten de bebouwde kom mag uw hond los lopen. Uitzondering hierop zijn de uiterwaarden bij Loonse Waard en Balgoij. Daar moeten honden wel worden aangelijnd.
 • De poep van uw hond moet u altijd opruimen op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom behalve op de honden uitlaatplaatsen.
 • Uw hond is niet welkom op speelplekken, schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en enkele specifiek aangewezen plaatsen zoals verderop wordt aangegeven.

Waar mag u uw hond zijn behoefte laten doen?

Wijchen kent veel uitlaatvoorzieningen. Daardoor is er altijd een voorziening bij u in de buurt Alle hondenuitlaatplaatsen zijn met borden aangegeven en met hagen afgezet. Ook staat er een afvalbak voor hondenpoep en is er een pad waar u zelf kunt lopen.

Hieronder vindt u een kaart met de verschillende hondenuitlaatvoorzieningen en verboden gebieden. Voer uw postcode in en u zoomt in naar uw omgeving.

Grotere kaart weergeven

U mag uw hond ook uitlaten op uw eigen terrein. Uw buren mogen hiervan echter geen (stank)overlast ondervinden.

Wat als uw hond zijn behoefte doet buiten een uitlaatvoorziening?

Als uw hond per ongeluk zijn behoefte doet op een plaats waar dat niet is toegestaan, bent u verplicht om de poep meteen op te ruimen.

Waar mag uw hond niet komen?

Er is in Wijchen een aantal plaatsen aangewezen waar honden helemaal niet mogen komen. Die plekken willen we graag schoon en veilig houden. In deze verboden gebieden maakt het ook niet uit of uw hond is aangelijnd of losloopt. Als uw hond op één van de volgende plaatsen is, kunt u een bekeuring verwachten.

 • Alle kinderspeelplaatsen (en zandbakken).
 • Alle herkenbare kinderspeelterreinen en trapveldjes.
 • Alle buitensportparken en buitensportterreinen.
 • Alle begraafplaatsen.
 • Alle schoolpleinen en de groenstroken die voor of naast de scholen liggen.
 • De kasteeltuin.
 • Het bos tussen Leemweg, St. Jorispad en Urnenveldweg.
 • De ecologische zone grenzend aan Kerkeveld (met uitzondering van het laarzenpad).
 • Het westelijk deel van het schiereiland Loonse Waard.
 • Het strand en de ligweide van de Berendonck in de periode van 1 mei tot 16 september.

Deze gebieden zijn ook aangegeven op de kaarten van de uitlaatvoorzieningen in uw wijk.

Toezicht

Wanneer u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. De toezichthouders zijn ook actief bij hondenoverlast. Het kan daarbij gaan om loslopende honden zonder eigenaar, blaf- of stankoverlast en bij agressie.

U kunt de toezichthouders telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is: 088 432 70 00. U kunt ook mailen naar gemeente@wijchen.nl

Wat moet ik betalen?

Hondenbelasting

Voor meer informatie over hondenbelasting, kijk op Hondenbelasting.

Boete

Voor het niet aanlijnen van uw hond betaalt u 90 Euro. U betaalt ook 90 Euro wanneer u de poep van uw hond niet opruimt. Wanneer u de hond laat lopen op een plaats waar dat is verboden, is de boete 140 Euro.

Handig om te weten

Onderhoud uitlaatvoorzieningen

De hondenuitlaatplaatsen (met uitzondering van uitlaatbermen) worden regelmatig gemaaid en schoongemaakt door een speciale machine. Hoe vaak wij dat doen, ligt aan hoeveel poep er op een terrein ligt. Het onderhoud van de hagen wordt meegenomen met het normale groenonderhoud. Bij hondenuitlaatvoorzieningen staat een afvalbak die wij minimaal een keer in de twee weken legen. De paden door de uitlaatvoorzieningen controleren wij jaarlijks en zo nodig herstellen wij deze of vullen wij deze aan met nieuw materiaal.