Pagina opties

Groter

Archeologie

Hier vindt u archeologisch nieuws uit de gemeente Wijchen over opgravingen die op dit moment binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden of korte verslagen van de resultaten van al afgesloten opgravingen.

Sinds 2002 heeft de gemeente Wijchen een eigen archeologische waarden- en verwachtingenkaart, opgesteld door archeologisch bureau RAAP. In 2008 is deze kaart geactualiseerd. Deze kaart is de onderlegger voor het archeologiebeleid van de gemeente Wijchen en vormt het toetsingsinstrument voor archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen, bouwplannen en andere bodemverstoringen.

De kaart bestaat eigenlijk uit twee kaarten: de eerder genoemde waarden- en verwachtingenkaart en de beleidskaart, waarop voor het hele grondgebied van de gemeente de archeologische verwachting en het van toepassing zijnde beleid is aangegeven (hoog/middelmatig/laag).

Door op legenda te klikken, opent de legenda zich in een apart venster.

Particulieren kunnen op deze kaart zien in wat voor gebied zij wonen. Bij het indienen van bouwplannen krijgen ze van de gemeente extra informatie over de consequenties van hun bouwplannen voor de archeologie.
Archeologische bedrijven en adviesbureaus kunnen een voor hen relevante uitsnede van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart opvragen als zij archeologisch onderzoek doen binnen de gemeente Wijchen.

Neemt u voor meer informatie contact op met Ester van den Linden via telefoonnummer 088 - 432 79 06 of via e.van.der.linden@drutenwijchen.nl.