Pagina opties

Groter

Documenten in Wijchen

 • Wijzigingsformulier standplaats Vierdaagse

 • Vraag en Antwoord Tussen Kasteel en Wijchens Meer

 • Unieke tender project TKWM van start gegaan

  Op maandag 10 december 2018 is de zogeheten tenderprocedure voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) van start gegaan. Dat wil zeggen dat projectontwikke-laars zich vanaf nu kunnen aanmelden voor de gebiedsontwikkeling van dit mooie centrum-project. Wethouder Geert Gerrits noemt de tender "een voor Wijchen unieke aanpak." De gemeente heeft grote ambities en wil het gebied "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" op een bijzon-dere wijze herontwikkelen. Deze schitterende plek in Wijchen heeft volgens de wethouder een belang-rijke toegevoegde waarde voor het hele centrumgebied. "Mensen willen graag in het centrum wonen, maar hechten ook veel waarde aan uitstraling, duurzaamheid en leefbaarheid", aldus Gerrits.

  Twee pareltjes

  Het centrum van Wijchen heeft een authentiek, kleinschalig en dorps karakter met diverse pareltjes zo-als het Kasteel en het Wijchens Meer. Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ verbindt twee pa-rels met elkaar. Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zullen nieuwe verbindingen gelegd worden tussen historie, gebouwen én mensen.

  Gekozen voor unieke tender

  Het eindresultaat van het project staat op dit moment nog helemaal niet vast. Gerrits: "Door te kiezen voor een tenderprocedure geven we ontwikkelaars veel meer ruimte dan bij een normale aanbesteding. Zij krijgen nu vooraf géén kant-en-klaar ontwerpplan waarop zij kunnen inschrijven, maar worden uit-gedaagd om eerst zelf te gaan nadenken over een ontwerp. Dat ontwerp moet wél voldoen aan richtlij-nen (kaders) die wij de afgelopen maanden samen met inwoners en onze gemeenteraad hebben opge-steld. Het voordeel van deze tender is dat we veel beter gebruik kunnen maken van de kennis, ervaring én creativiteit van de ontwikkelaars die zich vanaf vandaag kunnen melden."

  Inwoners vanaf begin betrokken!

  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meer en beter betrokken worden bij nieuwe projecten. Daarom is vanaf het prille begin contact gezocht met de inwoners. "Zelfs nog voordat de eerste pen-nenstreek op papier stond", stelt de wethouder. "We hebben gemerkt dat inwoners enthousiast en be-trokken zijn en dat die betrokkenheid tot betere kaders kan leiden. Vergeet niet dat er juist ook bij on-ze inwoners heel veel kennis en gevoel aanwezig is. Daar plukken we nu de vruchten van."

  Aanmelden bedrijven

  Maandag 10 december zette wethouder Gerrits de tenderprocedure in gang. Ontwikkelaars of samen-werkende bedrijven (consortia) die zich uitgedaagd voelen om innovatie, duurzaamheid, beleving, his-torie en mensen met elkaar te verbinden, worden van harte uitgenodigd zich voor de tender aan te melden. Dat kan via Negometrix (www.negometrix.nl), projectnummer 110243. Naar schatting wordt de definitieve keuze voor een partij eind 2019 bekendgemaakt.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer kunnen geïnteresseerden terecht op deze website en op de facebook-pagina.

 • Toelichting Globaal Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer

 • Standplaatsvergunning Vierdaagse

 • Routekaart Hart van Zuid

 • Persbericht Wijkaanpak Hart van Zuid in beeld augustus 2019

 • Persbericht subsidie MFA Batenburg

 • Ontwerp Kasteeltuin

 • Nieuwsbrief oktober tussen kasteel en Wijchens Meer

 • Nieuwsbrief november-december tussen kasteel en Wijchens Meer

 • Nieuwsbrief mei 2019 Tussen kasteel en Wijchens meer

 • Nieuwsbrief maart 2019 Tussen Kasteel en Wijchens meer

 • Nieuwsbrief juni 2019 Tussen Kasteel en Wijchens Meer

 • Nieuwsbrief juni 2018 Tussen Kasteel en Wijchens Meer

 • Nieuwsbrief juli 2018 tussen kasteel en Wijchens meer

 • Nieuwsbrief december Tussen Kasteel en Wijchens meer

 • Nieuwsbrief 8: augustus 2019 Tussen Kasteel en Wijchens Meer

 • Locatie speelstraat Kraaijenberg

 • Legenda west archeologie

 • Informatienota Tussen Kasteel en Wijchens Meer

 • Infographic Hart van Zuid

 • Huurlingsedam: tips voor drainage

 • Hart van Zuid FAQ

 • Hart van Zuid doet mee aan NLdoet

  Op vrijdagochtend 15 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 15e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Er zijn ook verschillende klussen in Wijchen en ook Hart van Zuid (Wijchen-Zuid) doet mee. Twee wethouders van de gemeente Wijchen er zijn ook. Geert Gerrits is bij de start aanwezig en Paul Loermans helpt mee van 10.00 – 11.00. Wij roepen bewoners van Wijchen-Zuid op om elkaar te ontmoeten, zwerfafval op te ruimen en gebreken direct te melden in ‘Mijn Gemeente App’.

  Wijchen-Zuid bewoners willen een SCHONERE buurt met minder zwerfafval. Daar kunnen ze in de week van NL Doet zélf mee starten! Als eerste die week gaan de schoolkinderen het zwerfafval oppikken in het gebied van ‘t Zuiderpad locatie Oudelaan tot aan het tunneltje. Vervolgens pakken de kinderen van BSO De Eerste Stap het verder op vanaf het tunneltje tot aan Huissteden. Als laatsten ruimen buurtbewoners vrijdagmorgen 15 maart het overige zwerfafval zelf op, vooral rondom Zuiderpoort.

  Helpt u 15 maart mee?

  Helpt u 15 maart ook mee met het opruimen van zwerfafval? Alle hulp is welkom! van 9-12u. De start is om 9.00 vanaf het schoolplein van basisschool ’t Zuiderpad, locatie Huissteden (oude ’t Palet). We werken tot ongeveer 12 uur door. Vrijdag 15 maart is ook een landelijke stakingsdag voor het primair onderwijs. Als de leerkrachten die dag staken, kunnen de kinderen vast wel meehelpen! Zo leer je leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom. Help je de 15e mee? Geef je dan op via www.nldoet.nl/klus/zwerfvuil-ophalen-wijchen-zuid

  Hart van Zuid

  Het project ‘Hart van Zuid’ onderzoekt hoe Wijchen Zuid en het voorzieningencentrum Hart van Zuid een prettige woon- en leefomgeving blijft voor de komende dertig jaar. Een fijne omgeving waar het ook in de toekomst prettig wonen en leven is. Waar bewoners elkaar ontmoeten, winkelen, zorg kunnen krijgen en naar school kunnen gaan.

  De volgende wijken in Wijchen Zuid worden betrokken: Diepvoorde, Huissteden, Hoogmeer, De Ververt, Abersland, Elsland, Zesakkers, Zuiderpoort, De Geer, Balgoijseweg, Kronenland, Oudelaan, Sluiskamp, Zevendreef, De Weertjes en De Grippen. Hart van Zuid is een samenwerking van bewoners, Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, Wijkverenigingscentrum Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging Zuiderpoort, MeerVoorelkaar, Hazeberg Vastgoed, Woningcorporatie Talis, Winkelcentrum Zuiderpoort, Kinderopvang De Eerste Stap, ZZG Zorggroep en gemeente Wijchen.

  Oranje Fonds

  Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar was er € 31 miljoen beschikbaar voor initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2019 voor de 15e keer. Tijdens de editie van 2018 zijn ruim 9.700 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen.

 • Hart van Zuid

 • Gemeente special - iedereen doet mee in Wijchen

 • Gedenkmonumenten Wijchen

 • Gedenkmonumenten

 • Folder Wandelen in Wijchen

 • Energieplan op hoofdlijnen

 • Contracttekening speelstraat Kraaijenberg

 • Brief bewoners Kraaienberg speelstraat

 • Beslisnota september 2018 tussen kasteel en Wijchens meer

 • Archeologie beleidskaart West

 • Archeologie beleidskaart oost

 • Ambitiedocument tussen kasteel en Wijchens Meer

 • Aanmeldformulier handelaar