Pagina opties

Groter

Gebiedsvisie Kraanvogel

Gemeente Wijchen wil van het gebied Kraanvogel een levendig en modern gebied maken. Daarom wordt er een toekomstvisie voor het gebied ontwikkeld. Hieronder leest u hoe de visie tot stand komt.

Interviews

Grondeigenaren, bedrijven, huurders en gebruikers van het gebied worden ge├»nterviewd. Ook spreken we met de Leefbaarheidsgroep over het gebied. We praten met hen over hun wensen en toekomstplannen. Deze input is zeer waardevol omdat wij de eigenaren en gebruikers willen stimuleren deel te nemen aan het opnieuw ontwikkelen van het gebied. De gemeente heeft namelijk, behalve de openbare ruimte, geen eigendommen in het gebied.

Stakeholdersbijeenkomst 11 november 2019

Op 11 november is er een bijeenkomst geweest met de eigenaren en gebruikers van het gebied. Tijdens de bijeenkomst werd toegelicht wat de stand van zaken was voor de gebiedsvisie. Ook vertelde een gastspreker over de verschillende manieren van gebiedsontwikkeling. De getoonde presentaties vindt u onderaan deze webpagina.

Planning toekomstvisie

Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de visie. Naar verwachting wordt de visie in het eerste kwartaal van 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar kraanvogel@wijchen.nl.