Pagina opties

Groter

Herinrichting Oosterpark

De gemeente gaat het Oosterpark opnieuw inrichten. Hiermee willen wij lichte recreatie en natuur combineren. Wij willen ook dat in de toekomst meer inwoners van alle leeftijden het park gebruiken. We maken gebruik van recreatieve en natuurlijke onderdelen en combineren bestaande en nieuwe onderdelen.

Wat komt er in het park?

In het park komen onder andere een trim-/hardloopbaan, wandelpaden, natuurlijke speelelementen en banken en picknicksets. De natuurwaarden versterken we met onder andere bloemenmengsels, een brede sloot met natuurlijke oevers, een bijenhotel en vrucht- en notenbomen. Er is inmiddels ook een skatebaan aangelegd. 

Definitief plan

Het inrichtingsplan is door de gemeente opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie uit bewonersavonden van begin 2016 en van inbreng van verschillende bewoners in een werkgroep en een klankbordgroep. De gemeente heeft gekozen welke onderdelen in het plan zijn opgenomen. Met reacties van bewoners en belangstellenden en de resultaten van onderzoeken is het voorlopig inrichtingsplan bijgewerkt tot het definitieve ontwerp.

Tijdens de gesprekstafel van de gemeenteraad op 18 januari 2018 hebben inwoners en organisaties laten horen wat zij van het plan vonden. Er was vooral kritiek op de locatie van de skatebaan en het struinpad. Die waren nadelig voor de dassen die in het gebied leven. Na de gesprekstafel is extra ecologisch onderzoek uitgevoerd en is het plan aangepast. De locatie van de skatebaan is in overleg met Das en Boom en Vereniging Natuur en Milieu Wijchen verplaatst. Het struinpad is geschrapt omdat er te weinig ruimte is om het struinpad en dassenroute van elkaar te scheiden. Daarnaast waren de kosten behoorlijk hoog.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met Lambert van Beusekom via l.v.beusekom@drutenwijchen.nl of met Marsha de Kraker via m.d.kraker@drutenwijchen.nl