Pagina opties

Groter
A A

Huurlingsedam

In de Huurlingsedam zijn de afgelopen jaren 438 woningen gebouwd. Dit jaar begint de bouw van nog eens 231 woningen. De voorbereidingen voor de bouw van 86 woningen zijn al begonnen. In deze wijk staan verschillende woningen door elkaar. Het idee hierachter is dat de Huurlingsedam aanvoelt als een dorp in een dorp.

2e fase Huurlingsedam van start!

Wethouder Gerrits, de leefbaarheidsgroep, de architekt én een aantal (nieuwe) bewoners gaven woensdag 30 mei het startschot voor de bouw van 231 woningen in de Huurlingsedam tweede fase. Daarmee is opnieuw een stap gezet in de ontwikkeling van deze prachtige wijk. Geert Gerrits wenste de bouwers veel succes. De bewoners wenste hij alvast veel plezier en woongenot.

Water in Huurlingsedam

Huurlingsedam fase 1

In de zomer van 2016 hebben wij van verschillende wijkbewoners gehoord dat er vragen zijn over het water in de Huurlingsedam fase 1. En dat er in sommige gevallen ook sprake is van overlast. Na een informatieavond hebben wij de volgende afspraken met elkaar gemaakt:

  • Wadi’s moeten een dag na een regenbui leeg zijn. Duurt dit langer? Geef dit dan door aan uw wijkbeheerder Jan Janssen. U kunt hem bereiken via wijkbeheer@wijchen.nl of via 024 751 71 11. De gemeente Wijchen heeft toegezegd te kijken naar de wadi’s waar het water te lang staat of waar geen water in komt. Op de stoepen en op straat mogen een paar uur na een bui nog plassen staan. Blijft het veel langer staan? Geef het dan door aan de wijkbeheerder.
  • Het hemelwater dat van de daken komt, gaat via een overstortput aan de rand van uw voortuin naar de straat. Bij sommige putjes is de rand aan de kant van de tuin te laag en gaat het water de tuin in en niet naar de straat. Dit heeft de VOF Huurlingsedam (vof) in orde gemaakt.
  • Bij water in de achtertuin kan drainage helpen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk om dit op te lossen. Lees hier de tips voor drainage.
  • In de kruipruimte mag water staan. De vloeren zijn luchtdicht dus vocht kan niet door de vloer de woning inkomen. Als bewoners in de kruipruimte moeten zijn voor werkzaamheden en er staat water in, dat moeten zij er zelf voor zorgen dat het water wordt weggepompt.
Huurlingsedam fase 2

In Huurlingsedam 2 is duurzaamheid erg belangrijk. Daarom heeft de gemeente Wijchen goede afspraken gemaakt met de projectontwikkelaars die Huurlingsedam 2 realiseren. Die afspraken gaan over de inrichting van de wijk en het ontwerp en de bouw van de woningen. De duurzame werkwijze heeft drie belangrijke onderdelen: de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), het energiepakket en de afvoer van regenwater.

Meer informatie

De verkoop van de 2e fase is gestart. Voor meer informatie kijk op www.huurlingsedam.nl.