Pagina opties

Groter

Kasteeltuin meer uitstraling geven

Ontwikkeling kasteeltuin

In 2015 stelde de gemeenteraad het ontwerp voor de kasteeltuin vast. Dit was ontwikkeld door een projectgroep van omwonenden en belanghebbenden. Het terrein is daarna gebruikt als tijdelijke parkeerplaats tijdens de verbouw van de stationsomgeving. Deze parkeerplaatsen zijn weer verwijderd. Afgelopen voorjaar zijn alvast de wandelpaden aangelegd en het nieuwe gras ingezaaid. Het gras heeft nog de tijd nodig om te groeien. Dit najaar leggen we nog de plantvakken aan en plaatsen we het meubilair. Hiermee is het plan voor de kasteeltuin afgerond.

Bewonersavond gebruik en definitieve aankleding kasteeltuin

In september komt er een bewonersavond waar omwonenden en belanghebbenden hun ervaringen kunnen delen over de kasteeltuin. Gezamenlijk wordt dan ook een definitieve keuze gemaakt voor de beplanting en het meubilair.

Werk in uitvoering

Vanaf 21 januari start aannemer Willem Hendriks met de aanleg van de plantvakken in de kasteeltuin. Dit is onderdeel van het project ‘Toekomst Kasteeltuin’. De plantvakken komen aan de achterkant van het Kasteel. Ook komen er banken, afvalbakken en plantenbakken. Vrijwilligers maken speciaal voor de kasteeltuin een mozaïekbank. Zodra deze klaar is wordt hij geplaatst. Daarnaast komt er ook nog een speelplek in de kasteeltuin. Begin februari realiseert de aannemer de speelplek in de achtertuin. Later dit jaar komen er nog twee kunstwerken in het water achter het kasteel. Bij de bruggen naar de Kasteeltuin bij de Spoorstraat komen ook nog witte hekwerken. Deze accentueren de ingangen naar de kasteeltuin.