Pagina opties

Groter
A A

Kasteeltuin meer uitstraling geven

Ontwikkeling kasteeltuin

In 2015 stelde de gemeenteraad het ontwerp voor de kasteeltuin vast. Dit was ontwikkeld door een projectgroep van omwonenden en belanghebbenden. Het terrein is daarna gebruikt als tijdelijke parkeerplaats tijdens de verbouw van de stationsomgeving. Deze parkeerplaatsen zijn weer verwijderd. Afgelopen voorjaar zijn alvast de wandelpaden aangelegd en het nieuwe gras ingezaaid. Het gras heeft nog de tijd nodig om te groeien. Dit najaar leggen we nog de plantvakken aan en plaatsen we het meubilair. Hiermee is het plan voor de kasteeltuin afgerond.

Bewonersavond gebruik en definitieve aankleding kasteeltuin

In september komt er een bewonersavond waar omwonenden en belanghebbenden hun ervaringen kunnen delen over de kasteeltuin. Gezamenlijk wordt dan ook een definitieve keuze gemaakt voor de beplanting en het meubilair.

Werk in uitvoering

De gemeente startte begin januari 2018 met de werkzaamheden voor de kasteeltuin. De verwachting is dat deze dit najaar gereed zijn.