Pagina opties

Groter

Onderhoud de Uilenboom

De riolering in de wijk de Uilenboom is verouderd en moet vervangen worden. Het onderhoud bestaat uit de vervanging van de riolering, water- en gasleidingen. Daarna leggen we de straten, stoepen in de buurt opnieuw aan, zodat het er weer mooi uitziet en goed begaanbaar is

Welke werkzaamheden gaan wij uitvoeren?

 • Wij vervangen het riool in de straten.
 • Wij vervangen de bestrating.
 • Wij vervangen de trottoirbanden. Er komt een nieuw trottoir met aflopende stoepranden (oploopbanden) zodat deze toegankelijk zijn voor iedereen.
 • De water- en gasleiding zijn verouderd. Liander en Vitens vervangen deze tegelijk met de rioolwerkzaamheden. Ook vervangen ze de leiding naar de woning en waar nodig ook de meters.  

Waar en hoe gaan deze werkzaamheden plaatsvinden?

In het najaar van 2019 is de Violenstraat opgeknapt. En in het eerste kwartaal van 2020 starten de werkzaamheden aan de andere straten: Ringlaan, Walstrostraat, Margrietstraat,  Akkerwindestraat, Varenstraat, Leeuwebekstraat, Korenbloemstraat, Boterbloemstraat, Kamillestraat, Veldweg en het Madeliefpad.

Wanneer starten de werkzaamheden?

In week 3 van 2020 wordt het project aanbesteed en kunnen aannemers inschrijven op de werkzaamheden. We verwachten rond eind februari, begin maart 2020 de nieuwe planning van de werkzaamheden te kunnen delen.  De bewoners van de wijk worden dan ook geïnformeerd.

Update 20-12-2019: Samenvoeging fase 1 en fase 2

Fase  1 en fase 2 worden samengevoegd tot 1 project. In september  2019 is door bouwbedrijf Postma (Bergharen) gestart met de werkzaamheden in de Violenstraat, als onderdeel van fase 1. Wegens faillissement van het bouwbedrijf zijn de werkzaamheden van fase 1 stil komen te liggen. Het onderhoud van de  Violenstraat is inmiddels afgerond door twee andere aannemers. 

In week 3 van het nieuwe jaar start een nieuwe aanbesteding van het onderhoud in de wijk de Uilenboom. De nieuwe aannemer voert vervolgens het project in 1 geheel uit. De nieuwe planning wordt, zodra bekend, op deze pagina gepubliceerd.

De bewoners ontvangen een brief over de nieuwe gang van zaken.

Wist u dat…?

 • wij 2.500 meter riool vervangen;
 • wij 9.500 m2 trottoir vervangen;
 • wij 15.000 m2 rijbaan vervangen;
 • wij 3.500 m water- en gasleiding vervangen, ook de huisaansluitingen;
 • wij de Ringlaan smaller maken en deze een breder trottoir krijgt;
 • de Akkerwindestraat een fietsstraat wordt;
 • dat de totale werkzaamheden van het project ongeveer één jaar duren.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met de projectleider Nick Bos. Stuur een e-mail aan n.bos@drutenwijchen.nl of bellen naar 088 432 70 00. Voor de pers: Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team communicatie via communicatie@drutenwijchen.nl 

Of bekijk de tekeningen: