Pagina opties

Groter

Brochure ‘Een route naar de toekomst’

In 2009 is onderzocht welke recreatieve verbindingen er ten westen van Nijmegen zijn en welke er missen. Daaruit bleek dat er wel noord-zuidverbindingen zijn, maar nauwelijks oost-westverbindingen. Om dat te veranderen, groeide het idee een fietsverbinding van Nijmegen naar Appeltern te maken. De gedachte was om de Nieuwe Wetering daarvoor als rode draad te volgen, want daar leken de praktische mogelijkheden het grootste. Er is op veel plekken ruimte voor een pad aanwezig en overheden of terrein beherende organisaties hebben een behoorlijk deel van de gronden in eigendom.

In 2013 is gestart om een eerste deel van de fietsverbinding aan te gaan leggen. Tot toen bestond het idee van de verbinding alleen nog maar in de hoofden van enkele mensen. In gesprekken met landeigenaren en andere betrokkenen kreeg het idee meer vorm. De ‘schets’ die zo ontstond, kunt u vinden in onderstaande brochure ‘Route naar de toekomst’.