Pagina opties

Groter
A A

Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gaat over de inrichting van het gebied tussen twee parels van Wijchen: Het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer. We zorgen ervoor dat dit gebied goed is ingericht voor de toekomst. We maken een verbinding tussen de geschiedenis van Wijchen en het bloeiende centrum. Daarmee maken we de mooiste plek van Wijchen nog mooier. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De gemeente Wijchen coördineert het unieke project. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden eind 2020 of begin 2021 starten.

Globaal Bestemmingsplan ter inzage 

Het globale bestemmingsplan voor Tussen Kasteel en Wijchens Meer ligt vanaf 2 mei zes weken ter inzage, zie link onderaan deze pagina. Op dinsdag 21 mei is een extra informatieavond over het bestemmingsplan (7 en 13 mei zitten vol). Aanmelding is verplicht en kan door een mail te sturen aan tkwm@wijchen.nl onder vermelding van uw naam, uw telefoonnummer en met hoeveel personen. Vol = vol.

Bij een globaal bestemmingsplan weten we precies wélke gebieden we gaan invullen. Maar we hebben nog niet in detail afgesproken hoe die invulling eruit gaat zien. Dit bestemmingsplan is daarom een verzameling van kaders die bepalen wat wel en niet mag in het projectgebied. Bijvoorbeeld: hoeveel m2 woningen er maximaal mogen komen, of hoe hoog bebouwing mag worden. Deze kaders hebben we onder andere met inwoners en ondernemers opgesteld, op basis van de ambitiesessies.

Met een bestemmingsplan op hoofdlijnen kunnen omwonenden al voordat de keuze voor één ontwikkelaar gemaakt wordt, formeel een zienswijze indienen over de kaders waarbinnen het winnende plan moet passen. Tegelijk laten we nog wel ruimte voor creatieve ideeën en innovatie. Zo komen we stap voor stap tot het mooiste plan voor Wijchen! Onderaan deze pagina vind je een uitgebreide toelichting op het Globaal Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

Ter inzage

Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 2 mei 2019. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Samenwerking

De gemeente Wijchen heeft in de eerste fase intensief in gesprek gehad met belanghebbenden, bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere partijen. Daarbij werden ideeën opgehaald en werd er onderzoek gedaan. Aan de hand daarvan stelt de gemeente Wijchen de ambities en eisen vast. Daarna wordt aan marktpartijen (ontwikkelaars) gevraagd of en hoe zij deze gebiedsontwikkeling willen realiseren. In een aantal stappen wordt de meest geschikte ontwikkelaar geselecteerd. Met die partij sluit de gemeente een contract. Daarna werkt de ontwikkelaar het plan verder uit. De planning is om het plan in 2020 af te ronden. Daarna gaan we samen met deze partij over tot de uitvoering van het plan.

Blijf op de hoogte

Volg het laatste nieuws op deze pagina. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ door een mailtje te sturen naar tkwm@wijchen.nl. De nieuwsbrief en andere documenten vindt u hier terug:

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?