Pagina opties

Groter

Woonvisie

Hoe willen Wijchenaren wonen in hun wijk of dorp, zodat men zich thuis voelt? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving van Wijchen in de toekomst?  In de gemeentelijke  woonvisie Thuis in Wijchen  leest u de koers naar deze toekomst.  De visie is samen met onze inwoners, ondernemers  en andere betrokkenen ontstaan  en gebaseerd op wat zij verstaan onder goed wonen in de gemeente Wijchen, namelijk het thuisgevoel.