Op woensdag 16 maart is de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u eerder uw stem uitbrengen op 4 stembureaus.

Een keer in de vier jaar vindt in Nederland de verkiezing voor de gemeenteraad plaats. U kiest een kandidaat. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 27 Wijchenaren in de gemeenteraad komen. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op wat er in onze gemeente gebeurt.  

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Raadsleden bepalen dus de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Stemmen met uw stempas

Bij de verkiezing mag u alleen stemmen met een stempas. U moet stemmen in de gemeente waar u op 31 januari woont. U ontvangt voor woensdag 2 maart de stempas.

Met de stempas en uw identiteitsbewijs kunt u stemmen bij een van de stembureaus.

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen

Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen

Meer informatie

Waar kunt u stemmen op 16 maart?

Stemmen op 14 en 15 maart

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Hoe kan iemand anders voor u stemmen?

Corona-maatregelen in het stemlokaal

Wie mag stemmen?

Informatie voor blinden of slechtzienden

Wilt u de kandidatenlijst in braille lezen? Dat kan op afspraak in het gemeentehuis. 

Afspraak maken