Wijchen krijgt een groenblauwe dorpsrand 

Wijchen krijgt er een nieuwe wijk bij: Wijchen-West. Gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve verrijst hier vanaf 2023 een veelzijdige wijk met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, fietscrossbaan, deelauto’s en misschien een station. Dat staat in de visie voor het gebied die het college in maart 2021 vaststelde. 

Denk mee over nieuwe wijknamen

In Wijchen-West worden vanaf 2023 1.300 woningen gebouwd. De gemeente is voor deze nieuwbouwlocatie op zoek naar twee wijknamen.

Wijchen-West bestaat straks uit twee wijken: een noordelijk deel boven het spoor en een zuidelijk deel onder het spoor. Voor deze wijken is de gemeente op zoek naar namen. Vanouds krijgen de nieuwe wijken namen die verwijzen naar historische veldnamen.

Ter inspiratie een aantal namen voor het gebied boven de spoorlijn: Steenkampje, Breskamp, Brensenkamp, Kikvorsenlamp, De streep, Hoogvoort, Kamp aan de groenestraat, Buskamp, De poort, Bemert, Galeskamp, Delbrugge, Winkel.

Mogelijke namen voor het gebied onder de spoorlijn: Bemert, Groote Bemert, Eerste Bemert, De vormers, Schaapskamp, Duinhof, Blaauwe akkers, Hoogenhof.

Inwoners zijn van harte uitgenodigd hun ideeën met motivatie t/m 15 januari 2022 in te sturen via geo@drutenwijchen.nl Of per post aan: Gemeente Wijchen, team Geo-informatie, Postbus 9000, 6600 HA  Wijchen. Het college van B&W kiest uit de inzendingen de nieuwe namen voor de wijken.

Betaalbare woningen

Deze maand heeft de provincie Gelderland ingestemd met de bouw van 1.300 woningen in Wijchen-West. Er komen woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen wordt gerealiseerd in het betaalbare segment. In 2022 wordt het stedenbouwkundigplan voor Wijchen-West uitgewerkt.

Meer informatie

De gemeente Wijchen vindt het belangrijk om u bij het proces te betrekken. Op deze website kunt u de plannen en vervolgstappen blijven volgen. 

Heeft u een vraag? Onderaan deze pagina staan de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar planwest@wijchen.nl

Eindrapportage gebieds- en ontwikkelingsvisie

Bekijk de eindrapportage over de gebieds- en ontwikkelingsvisie voor Wijchen West.

Eindrapportage

Veel gestelde vragen en antwoorden

 

1. Ik wil straks graag in Wijchen-West wonen. Waar kan ik me inschrijven voor een woning?

U kunt zich straks voor deze woningen inschrijven via projectontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties. Dus niet via de gemeente.

2. Wanneer kan ik me inschrijven voor deze woningen?

U kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning, daarvoor is het nog te vroeg. Als de woningen bijna klaar zijn en richting verkoop of verhuur gaan, laten de projectontwikkelaars, makelaars en woningbouwcorporaties dit weten. Bijvoorbeeld via verkoopborden, kranten, internet en Funda.

3. Ik wil in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Wijchen-West. Hoe pak ik dat aan?

U schrijft u tijdig in bij Entree (www.entree.nu)

4. Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

Dat hangt af van een aantal zaken. Onder andere of er voldoende draagvlak in de Wijchense samenleving is voor het plan en het bouwtempo van de projectontwikkelaars.

5. Ik heb vragen over dit project. Waar kan ik die stellen?

U kunt uw vragen stellen via e-mail planwest@wijchen.nl, of telefonisch via het centrale nummer van de gemeente 088 432 7000 (vraag dan naar mevrouw Boon van Ostade of de heer Man).

6. Ik ben omwonende en wil graag betrokken/ geïnformeerd worden.

Zodra de raad een besluit heeft genomen, organiseren we een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom.

7. Wie zijn de ontwikkelende grondeigenaren in het gebied? 

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Niba N.V.
VOF Wychen-West (bestaande uit): 

  • Witte Steen Ontwikkelaars B.V/ Whitel Holding B.V.
  • KlokGrondexploitatie B.V.
  • V.G.H. Azie B.V.

De gemeente is grondeigenaar, maar ontwikkelt niet. De ontwikkelaars en de gemeente hebben afgesproken samen te werken in dit plan.

8. Wanneer start de bouw?

We streven naar 2023. Dat is een positieve planning. We moeten op veel onderwerpen nog onderzoek doen met verschillende partijen. De resultaten van de onderzoeken bepalen de planning.

9. Waar beginnen de partijen met bouwen?

Dat is nog niet bekend. Na deze gebiedsvisie maken we een duidelijk stedenbouwkundig ontwerp. Dit ontwerp gebruiken de partijen voor het maken van een bouwplanning.

10. Hoe laat starten de partijen met bouwen? Kunnen wij geluidshinder verwachten?

Informatie over de bouw komt later. In de weken voor de start van de bouw informeren wij u daar over.

11. Blijven de doorgangswegen (Westerdreef, Ravensteinseweg, Drutenseweg) bereikbaar?

Als de ontwerpen klaar zijn onderzoeken we of er werkzaamheden aan de doorgangswegen nodig zijn. We proberen natuurlijk altijd te zorgen voor een goede bereikbaarheid. We informeren u over andere routes als dat nodig is.

12. Kan ik gebruik blijven maken van het fietspad De Beemd langs het spoor tijdens de bouw? Zo nee, welke route maken jullie geschikt voor de jeugd die naar school fietst?

Bestaande wegen houden we tijdens de bouw zoveel mogelijk in stand. Naast het doorgaande fietsverkeer is De Beemd ook belangrijk voor de toegang van de volkstuinen en de hondenvereniging. Als het nodig is om De Beemd tijdelijk af te sluiten komt er een andere route. Deze geven wij aan moet borden.

13. Komt er een gezondheidscentrum?

Er is geen gezondheidscentrum opgenomen in het bouwplan. Het is de bedoeling dat nieuwe wijkbewoners gebruik gaan maken van gezondheidscentra die er nu al zijn.

14. Is er ruimte om een praktijk te starten in de wijk?

Het is de bedoeling dat nieuwe wijkbewoners gebruik gaan maken van praktijken die er nu al zijn.

15. Waar komt de honden uitlaatplaats als de oude weg gaat?

Als het definitieve ontwerp klaar is weten we of de honden uitlaatplaats een nieuwe plek nodig heeft. Als dat zo is, krijgt de honden uitlaatplaats een nieuwe plek. We informeren u hierover als de nieuwe plek bekend is.

16. Waar blijft de hondensportvereniging als het veldje aan De Beemd verdwijnt?

Als de plek die de hondensportvereniging nu gebruikt nodig is voor het project zoeken we in overleg met de vereniging een nieuwe plek voor de vereniging.

17. Waar gaan de volkstuintjes naar toe als de volkstuintjes aan De Beemd verdwijnen?

Als de grond van de volkstuintjes nodig is voor het project zoeken we in overleg met de vereniging een nieuwe plek voor de volkstuintjes.

Voortgang nieuwbouw Wijchen West

Raad akkoord en aanbesteding gestart

9 november 2021

De raad is akkoord met de plannen voor 1300 woningen in Wijchen-West. De gemeente is gestart met de selectie van een stedenbouwkundige

Extra woningen in Wijchen-West

4 oktober 2021

De burgemeester en wethouders van Wijchen zien ruimte om 650 extra woningen te bouwen. Momenteel is Wijchen-West opgenomen als versnellingslocatie in de Woondeal tussen de Rijksoverheid, provincie en gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.

Eerder was al zeker dat Wijchen-Zuid 650 nieuwe woningen zou krijgen. Wanneer wij 650 extra woningen kunnen bijbouwen, komen er in totaal dus 1.300 nieuwe woningen. In de eerder gemaakte gebiedsvisie was 1.300 nieuwe woningen het plan. Met deze hoeveelheid kunnen wij het nieuwbouwplan Wijchen-West dus helemaal uitvoeren. 

Besluit van de gemeenteraad

Op 21 oktober beslist de gemeenteraad over het plan voor de extra woningen. Dit doen zij tijdens een openbare raadsvergadering. Voordat zij deze raadsvergadering houden, is er op 7 oktober eerst een commissievergadering. De datum voor de raadsvergadering kan nog veranderen. De agendacommissie en het presidium beslissen hierover. De definitieve datum vind u na 28 september op onze gemeentelijke website.

Ondertekening intentieverklaring

16 juni 2021

De Gemeente Wijchen, VOF Wychen West, Jansen Bouwontwikkeling BV en NV Niba ontwikkelen samen Wijchen-West. Op woensdag 16 juni, werd dit met het tekenen van een intentieovereenkomst officieel afgesproken. Vanwege het warme weer werd de ondertekening niet op de planlocatie aan de Beemd gedaan, maar in zaal Sterrebosch.

Stedenbouwkundig plan en technische onderzoeken

In de zomer selecteren we een stedenbouwkundig bureau. De stedenbouwkundige zal voor een goede beeldvorming en inleving met bewoners en organisaties in het gebied in gesprek gaan. Wij informeren u te zijner tijd hierover.

Ook wordt in de komende fase veel technisch onderzoek gedaan om te bepalen welk werk moet worden verricht om goed te kunnen bouwen en om gezond en prettig te kunnen wonen. Een deel van deze onderzoeken wordt onderdeel van het toekomstige bestemmingsplan. De technische onderzoeken vinden deels achter bureaus plaats en deels in het veld. U kunt daarom soms een onderzoeker in het gebied tegenkomen.

Raadbesluit gebiedsvisie

27 mei 2021

De gemeenteraad heeft op 27 mei ingestemd met het besluitvoorstel voor de toekomstige woonwijk. Dit betekent dat we door mogen naar de volgende projectfase. De gemeente en marktpartijen werken samen aan de plannen de komende jaren. Ook gaan we aan de slag met een stedenbouwkundig plan en allerlei technische, financiële en planologische onderzoeken.

U kunt de openbare raadsvergadering van 27 mei nog online terugkijken.