Start verbouwing kasteel is begonnen

De gemeente Wijchen heeft de opdracht voor het verbouwen van Kasteel Wijchen gegund aan twee Wijchense partijen. Aan Modderkolk Projects & Maintenance B.V. en DKC Installatie-techniek B.V.. Ook Dijkhof Bouw b.v. uit Klarenbeek gaat aan de slag met de verbouwing. Op 23 juli hebben alle partijen de contracten getekend.

De deuren van het kasteel zijn tijdelijk op slot voor het publiek. Wethouder Derks heeft symbolisch de sleutel van Kasteel Wijchen aan de 3 winnende partijen overhandigd. Augustus stond in het teken van het leeg ruimen van het kasteel. Zo is er alle ruimte voor de verbouwing. Tijdelijk zorgen deze drie partijen voor het kasteel. Het verbouwen van het kasteel laten we over aan echte vakmannen. In het 3e kwartaal van 2021 ontvangt de wethouder de symbolische sleutel terug. Dan is het kasteel weer in oude glorie te bewonderen en te gebruiken. Deze bijzondere historische plek in Wijchen is dan nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.

Subsidie ontvangen van de provincie Gelderland

De gemeente heeft extra subsidie van 1 miljoen van de provincie Gelderland ontvangen. Daardoor is het mogelijk om straks de glazen overkapping van de binnenplaats te maken. De binnenplaats is na de verbouwing een volwaardige ontvangstruimte voor het museum en het VVV-informatiepunt. Maar natuurlijk ook voor bijeenkomsten van de gemeente en gemeenteraad. Daarnaast diepen we de kelders uit. Onder de oude gewelven komt een nieuwe tentoonstellingsruimte.

Het kasteel is voor Wijchen en haar inwoners een bijzondere plek

Van buiten ziet het er prachtig uit, de binnenkant is een ander verhaal. Door de verbouwingen in de 20e eeuw is er weinig meer van het originele kasteel te ervaren. Ook is een deel van het kasteel niet voor iedereen toegankelijk. Het is verder niet praktisch ingericht. Het kasteel is moeilijk toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Tot slot zijn door verzakking bij de toren scheuren ontstaan in de keldervloeren en de gewelven. Daarom herstellen we de fundering van de toren.

Een grote opknapbeurt

Het zeventiende-eeuwse kasteel herstellen we met een grote opknapbeurt in zijn oude luister. Zo krijgt de binnenplaats een glazen dak en wordt daarmee een complete ontvangstruimte. Verschillende kamers in het kasteel krijgen hun originele karakter terug. Verder diepen we de kelder voor een deel uit, waardoor bezoekers een rondje door de kelder kunnen maken. Ook komt onder de oude gewelven een nieuwe archeologische tentoonstellingsruimte. Het kasteel is zo beter toegankelijk, zodat iedereen ervan kan genieten.

Bouwkundig herstel

Ook ‘achter de schermen’ krijgt het kasteel een bouwtechnische opfrisbeurt. Een verbeterde luchtafvoer en duurzame warmteregeling zijn kostbare ingrepen, maar maken het verblijf in dit erfgoed aangenamer. Verder heeft de kasteeltoren wat scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden versterken we daarom de fundering hier en daar om nog meer verzakking tegen te gaan. Tot slot zijn de vergaderzalen beter te gebruiken voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

De trots van Wijchen is het renaissancekasteel met zijn gracht

De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 14e eeuw. Het kasteel is hét historische visitekaartje van Wijchen. Samen met andere beeldbepalende gebouwen in het centrum. Zoals De Oude Molen, de Antonius Abt-kerk, ‘t Laantje en een paar klassieke gebouwen. De beroemdste bewoner van kasteel Wijchen was Emilia van Nassau, de jongste dochter van Willem van Oranje. Zij gaf het kasteel de 17e-eeuwse Hollandse renaissancestijl. Zo kennen we het Rijksmonument tot op de dag van vandaag nog.