Als oudere inwoner kunt u terecht bij het Kennisloket als u niet weet waar u moet zijn voor zorg. Meer zorg nodig heeft dan vanuit de Wmo mogelijk is of als u benieuwd bent naar zorgmogelijkheden in de toekomst. De adviseurs van het Kennisloket en het Sociaal Team van de gemeente hebben goed contact met elkaar. Het Kennisloket is een gratis service voor alle ouderen. Het is dus ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn. U of uw naaste kan bellen. Maar ook zorg- aanbieders, medewerkers van de gemeente, casemanagers of cliëntondersteuners kunnen bellen met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg via telefoonnummer 088 - 131 16 57 of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket

Samenwerking

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een samenwerking tussen Coöperatie VGZ en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen en Nijmegen.