Lees pagina voor

Kinderopvang starten

Kinderopvang is het bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang.

Dagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen van een basisschool. Een kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum of gastouder.

Wat moet u doen?

Aanvragen bij de gemeente doet u door het juiste formulier te downloaden en in te sturen. U vindt alle actuele formulieren op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website). Denkt u eraan om alle bijlagen zoals genoemd in het formulier mee te sturen? De gemeente kan uw aanvraag namelijk pas in behandeling nemen als de aanvraag compleet is.

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan uw gemeente. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website).

Wat kost het?

Kosten starten kinderopvang
Soort kinderopvang Kosten
Vergunning voor gastouderbureau, kinderdagverblijf of een bso. € 1115,50
Aanvraag nieuwe gastouderopvang op nieuwe locatie € 585,05

Gereduceerde tarieven gastouderopvang

In onderstaande gevallen geldt een gereduceerd tarief van € 478,95: