De gemeenteraad van Wijchen heeft in oktober 2018 het plan 'Op weg naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen' vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om 19 hectare aan zonneparken te realiseren. Om voor deze zonneparken geschikte gebieden en voorwaarden te bepalen is op 20 februari 2020 de visie op zonne-energie Druten Wijchen vastgesteld. Deze visie is een uitnodigingskader op hoofdlijnen voor de initiatiefnemers en vindt u terug onderaan deze pagina. Om een zorgvuldige en transparante keuze te kunnen maken tussen de vele initiatieven is ook een selectieleidraad voor zonne-energie ontwikkeld. 

Selectieleidraad voor zonne-energie Wijchen

Op 10 maart 2020 heeft het college van B&W Wijchen de selectieleidraad zonne-energie vastgesteld. Deze leidraad kunt u vinden op TenderNed. In deze leidraad worden de selectiecriteria en de planning beschreven om 19 hectare aan zonneparken te selecteren uit de vele initiatieven, binnen de gemeentegrenzen van Wijchen, die in voorbereiding zijn. Door de leidraad goed te bestuderen kunnen initiatiefnemers hun kansen vergroten om hun plan te mogen indienen bij de gemeente.

Tot 5 juni kunt u uw plan voor een zonnepark in Wijchen plaatsen op TenderNed

Als uw plan voor een zonnepark past binnen de visie op zonne-energie Druten Wijchen, dan kunt u uw plan voor een zonnepark bekend maken. Dit doet u door uw plan in te dienen via de selectieprocedure op TenderNed. Dit kan tot 5 juni 2020 en uiterlijk tot 12.00 uur. In de periode daarna vindt de selectie plaats door een ambtelijke selectiecommissie.

20 juli 2020 wordt bekend welke initiatieven verder mogen met de procedure

De initiatieven die na het doorlopen van de procedure op 20 juli via TenderNed zijn geselecteerd, mogen hun aanvraag voor de omgevingsvergunning starten. De initiatieven die zijn afgevallen moeten wachten op het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot de evaluatie van de zonnevisie (inclusief de leidraad). De evaluatie is nadat 19 hectare aan zonneparken onherroepelijk zijn vergund. Na de evaluatie wordt duidelijk of de gemeenteraad meer dan 19 hectare aan zonneparken wil realiseren.