Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen door het coronavirus te helpen. Hieronder een overzicht.

  • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen.
  • Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen, gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting. Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata).
  • Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd. Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
  • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Kabinet ondersteunt met €6 miljoen.
  • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen.
  • Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel maatwerk voor cultuursector.
  • Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche.
  • Verruiming BMKB-regeling. Financiers kunnen sneller geld lenen aan MKB.

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie en staat waar u terecht kunt voor deze maatregelen. Op rijksoverheid.nl/coronavirus leest u veel antwoorden op vragen die ondernemers hebben gesteld. Dat geldt ook voor de websites van: