De afgelopen dagen zijn er in verschillende media berichten verschenen over zorgaanbieder Compass. De gemeente Wijchen heeft Compass op dit moment gecontracteerd voor jeugd-GGZ. 

Onderzoek

We hebben de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (die verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van zorg) de afgelopen jaren verschillende signalen over deze aanbieder doorgegeven. De inspectie heeft tot nu toe geoordeeld dat de kwaliteit van deze zorgaanbieder voldoende is. Compass GGZ mag op dit moment daarom zorg (blijven) verlenen. We gaan wel een aantal van de in de artikelen genoemde signalen ook als gemeente verder onderzoeken. Als we de onderzoeken hebben afgerond, besluiten we om al dan niet handhavend op te treden. Leidend voor ons is dat cliënten recht hebben op goede zorg. Als gemeente willen wij samenwerken met integere aanbieders.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de berichtgeving? Neem dan contact op met contractenwmojeugd@wijchen.nlWij kunnen indien u dit aangeeft in de mail ook telefonisch contact met u opnemen. Vergeet dan niet om uw telefoonnummer in de e-mail te vermelden.

Wilt u hulp?

Wilt u als cliënt hulp, bijvoorbeeld omdat u twijfelt of u de behandeling bij Compass wilt voortzetten? Neem dan contact op met uw verwijzer (meestal is dat uw huisarts) of vraag om onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE, email: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl 

Melding bij signalen

Heeft u signalen of ervaringen met deze aanbieder die u met de gemeente of de Inspectie wilt delen? Doe dan een melding bij het Regionaal Meldpunt Zorg via de website. Via deze website werken wij regionaal samen met betrekking tot de signalen van Compass GGZ.

https://robregionijmegen.nl/regionaal-meldpunt-zorg/