De gemeente Wijchen heeft veel groen en het gras in de bermen maaiden ze heel vaak. Om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit vergroot, gaat de gemeente het groen ecologisch onderhouden. Dat betekent dat er meer groen komt met veel verschillende wilde bloemen. Omdat dit voor inwoners een ander beeld geeft en zij daar even aan zullen moeten wennen, begint de gemeente dit jaar eerst met de bermen langs de hoofdwegen. 

Als eerste zijn de bermen langs de Randweg Noord, Westerdreef, Stationslaan en Zuiderdreef aan de beurt. Ook het groen in het Oosterpark neemt de gemeente mee in deze nieuwe manier van groenonderhoud. Op deze plekken gaan inwoners meer bloemen, hoger gras en kruidenplanten zien. 

“Het heeft heel veel voordelen om op een veel natuurvriendelijkere manier om te gaan met ons groen. Meer en ander groen trekt insecten aan. Insecten trekken vogels aan en die vogels bestrijden weer die vervelende eikenprocessierups. En we moeten niet vergeten dat we steeds vaker enorme hoosbuien hebben. In deze natuurlijke bermen kan het regenwater veel makkelijker de grond in”, zo zegt Paul Loermans, wethouder Milieu, natuur en landschapsbeheer.

Verkeersveiligheid staat voorop

De bermen met hoger groen mogen niet zorgen voor onveilige situaties in het verkeer. Op kruisingen houdt de gemeente de berm kort. Ook vlak langs fietspaden zorgt de gemeente ervoor dat er geen groen over het fietspad hangt. Loermans: “De verkeersveiligheid staat voorop. Kruisingen moeten overzichtelijk blijven en fietspaden goed begaanbaar. Het mag daar niet glad worden door groen dat over het fietspad is gaan hangen en door de regen vastplakt aan het wegdek.” 

Geen bezuinigingsslag

Het ecologisch onderhoud van de bermen is zeker geen bezuinigingsslag. Het kost juist meer geld om op deze manier met het groen om te gaan. Dat heeft verschillende technische redenen. Denk aan de bagger uit de sloten. Dat moet voortaan afgevoerd worden. Eerst kon dat blijven liggen. Ook kan het maaisel niet meer blijven liggen. Dat moet afgevoerd worden om ervoor te zorgen dat de gewenste wilde bloemen, kruiden- en grassoorten daar gaan groeien.