Nieuw onderkomen

MFA Batenburg wordt het nieuwe onderkomen voor de Batenburgse school St. Jan Baptist, de voetbalclub V.V. Batavia én het gemeenschapshuis de Hostert. MFA staat voor ‘multifunctionele accommodatie’, oftewel: meerdere functies in één gebouw. Groot voordeel is dat de deelnemers volop van het gezamenlijke beheer van de diverse ruimtes zoals kantine en kleedkamers kunnen profiteren.

Wij hebben samen met de inwoners van Batenburg de ambitie om Batenburg in één keer op veel punten klaar te maken voor de toekomst. Voor de leefbaarheid in Batenburg zijn dorpsactiviteiten, school en sport belangrijk. Architectenbureau Croonen heeft een modern en duurzaam ontwerp gemaakt. De MFA komt aan de Hoppenhofstraat, ongeveer op de locatie van de huidige kantine van V.V. Batavia. Die accommodaties  worden gesloopt om ruimte te maken voor de MFA. Op de locaties van het oude schoolgebouw van St. Jan Baptist en van De Hostert worden woningen ontwikkeld. De plannen hiervoor werken we in 2019 uit.

Op 2 april 2019 hebben wethouder Nick Derks en Erik van Hout van Cornelissen Aannemingsbedrijf de zogeheten bouwteam overeenkomst getekend. In het bouwteam zitten de gemeente, Architectenbureau Croonen, aannemer Cornelissen en het MFA bestuur. Samen werken zij de plannen verder uit. Dat doen zij op een manier die past bij de wens van de gemeente én de Batenburgers om er een moderne en duurzame MFA van te maken, die de leefbaarheid in Batenburg versterkt.

€ 500.000 provinciale subsidie

Gemeente Wijchen ontvangt een half miljoen subsidie voor MFA Batenburg. ‘SteenGoed Benutten’ van de provincie Gelderland zoekt naar kansen en mogelijkheden voor leegstaande gebouwen en gebieden. Doel is om deze te transformeren, te slopen, of een nieuwe bestemming te geven zodat de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker wordt.

De gemeente Wijchen diende een aanvraag in voor dit subsidieprogramma. Wethouder Nick Derks: “We zijn ontzettend blij met de financiële bijdrage van de provincie. Hiermee kunnen we de Multifunctionele Accommodatie (MFA) realiseren op het terrein van voetbalclub. Dit zorgt ervoor dat we de vrijkomende locaties van het gemeenschapshuis en de school een nieuwe bestemming kunnen geven die past bij Batenburg.”

Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie voegt daaraan toe: “Dit is een mooi voorbeeld waar verschillende organisaties samen een nieuwe invulling geven aan vrijgekomen ruimte. Zeker in een historisch stadje als Batenburg moeten we zorgvuldig omgaan met die ruimte. En daar is de provinciale bijdrage Steengoed Benutten nou precies voor bedoeld.” 

Duurzaam bouwen

MFA Batenburg wordt een duurzaam gebouw, omdat duurzaam bouwen bijdraagt aan een beter milieu en aan een gezonde woon- en werkomgeving.  Het gebouw wordt energie-neutraal gebouwd. 

Planning

We starten in het najaar van 2019 starten met de bouw van de MFA. De planning is vervolgens dat MFA Batenburg in het najaar van 2020 gereed is.