Wij zijn in maart 2021 gestart met MijnWijkplan Wijchen. Dit is een proef voor Bergharen, Hernen en Leur.  Als de proef succes heeft, breiden we MijnWijkplan uit in heel de gemeente.

Op MijnWijkplan kunt u gemeentelijke wijkplannen voor de openbare ruimte zien. En u kunt uw eigen wensen en ideeën insturen! Wij betrekken u namelijk graag bij onderhoudswerkzaamheden.

Naar MijnWijkplan

Mijn Wijkplan

Op Mijn Wijkplan vindt u
•    Uw idee delen voor het mooier en beter maken van uw dorp. Bijvoorbeeld het verbeteren van de verkeersveiligheid, aanpassen van plantsoen of een ontmoetingsplek.
•    Ideeën van uw buurtgenoten bekijken, volgen en een reactie geven.
•    Ontdekken welke werkzaamheden de gemeente in uw dorp gaat uitvoeren. 
•    De informatie bekijken over woningbouwprojecten en daarop reageren.

Spelregels

U ingestuurde idee toetsen we aan de volgende punten:
•    Het is een samenwerking tussen meerdere partijen, (bewoners, gemeente, leefbaarheidsgroep, woningbouwcorporatie, MeerVoormekaar)
•    Het is een initiatief, geen melding over dagelijks onderhoud.
•    Niet eerder afgekeurd. 
•    Het is een idee van een bewoner/organisatie actief/woonachtig in een van de dorpen.

Handig om te weten

Wij vinden het fijn als u ons helpt de openbare ruimte netjes te houden. Ziet u een probleem? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, overhangend groen, een losliggende stoptegel. Dan helpt u ons door dit te melden. Dit kan via ons meldingsformulier of via 088 432 70 00.

Klusmaand

Per wijk houden we één keer per jaar een klusmaand. In deze maand lossen de wijkploegen de kleine problemen zoveel mogelijk op. Meer informatie over wanneer de klusmaand in uw wijk is en wat de gemeente dan doet, kunt u vinden op de pagina 'klusmaand'.

Onderhoud in de wijken

Aannemers zorgen voor het grotere onderhoud in de openbare ruimte. Het beeldenboek 'kwaliteit in beeld' gebruiken zij hierbij. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van bestratingen, rioleringen en plantsoenen.