Nevenfuncties zijn alle functies die een lid van het college naast zijn gemeentelijke werkzaamheden uitvoert.

De nevenfuncties van het college van B&W van de gemeente Wijchen:

Burgemeester M. van Beek

Functies die verbonden zijn aan haar functie als burgemeester

 • Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Voorzitter van het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen
 • Voorzitter AB GR Bijsterhuizen
 • Voorzitter DB GR Bijsterhuizen
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Lid GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal
 • Plv. vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders van de DAR BV
 • Plv. vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders Leisurelands BV
 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen
 • Vertegenwoordiger namens Veiligheidsregio GZ in Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing van het Veiligheidsberaad.
 • Voorzitter Gezagsdriehoek Twee Stromenland

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Cliëntenraad Medlon/Unilab
 • (Vice-) voorzitter RvT Proktovar
   

Wethouder P.L.J. Loermans

Functies die verbonden zijn aan zijn functie als wethouder

 • Lid AB GR Bijsterhuizen
 • Lid AB GR DRAN
 • Lid AB MARN
 • Plv. lid AB ODRN
 • Plv. lid GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Plv. lid bestuur Werkorganisatie Druten Wijchen
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Directeur zwembad De Meerval Wijchen BV
 • Lid Raad van toezicht Stichting Personeel De Stroming
 • Bestuurslid Stichting sportaccommodaties Wijchen

Wethouder G.W.R. Gerrits

Functies die verbonden zijn aan zijn functie als wethouder

 • lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal
 • Lid AB GR ODRN
 • Lid bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen
 • Plv.. lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Plv. lid AB GR Bijsterhuizen
 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Portefeuillehouder centrumregeling Munitax
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de DAR BV
 • Plv. vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders van de Meerval Wijchen BV
 • Bestuurslid Stichting sportaccommodaties Wijchen
 • Bestuurslid Stichting volkshuisvesting Wijchen
 • Lid Raad van toezicht Stichting Personeel De Stroming

Wethouder T.T.M. Burgers

Functies die verbonden zijn aan zijn functie als wethouder

 • Lid AB GGD
 • Plv. lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Plv. lid AB GR MARN
 • Plv. lid AB DRAN
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Lid Raad van toezicht Stichting Personeel De Stroming

Wethouder N.G. Derks

Functies die verbonden zijn aan zijn functie als wethouder

 • Lid stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking Regio Arnhem Nijmegen
 • Portefeuillehouder Economie Regio Arnhem Nijmegen
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Lid DB MGR Rijk van Nijmegen
 • Lid Bestuurscommissie Werk MGR Rijk van Nijmegen
 • Voorzitter commissie van advies centrumregeling IBO
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie en Toerisme Rijk van Nijmegen
 • Lid Regionale Tafel Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen
 • Penningmeester stichting Rijk van Nijmegen@
 • Voorzitter AB GR Bijsterhuizen
 • Voorzitter DB GR Bijsterhuizen
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders Leisurelands BV
 • Lid (plaatsvervangend) AB GGD

Overige nevenfuncties

 • Vicevoorzitter VVD Regio Oost
 • Lid bestuur VNG Gelderland
 • Trainer Haya van Somerenstichting