Als we iets leren van de coronacrisis, dan is het dat we altijd vooruit moeten kijken naar onze toekomst. De vanzelfsprekendheid dat alles hetzelfde blijft, is een illusie. Stilstand is achteruitgang, waar willen we over 20 jaar staan? De geschiedenis laat zien dat het Wijchen van 50 jaar geleden anders was dan nu. We wonen nu in een prachtige gemeente en dit willen we naar de toekomst vasthouden.

Mijn hele leven woon ik al in Wijchen. Ook ik moest wennen aan het idee van fuseren. Na een vakantie vind ik het weer heerlijk als ik de afslag Wijchen zie. In Wijchen kom ik thuis en dat is voor veel mensen zo. Dit gevoel wil ik behouden.

In de vele gesprekken met voor- en tegenstanders van een fusie tussen Wijchen en Druten hebben de voor- en tegenstanders één ding gemeen: ze zijn betrokken bij Wijchen en/of Druten. Het is niet zomaar de plaats waar ze wonen. Nee, men is echt betrokken bij het leven in hun woonplaats. Trots op hun kern of wijk.

Belangrijke thema’s voor de toekomst zijn woonruimte voor onze kinderen, een schoon en duurzaam klimaat, werk en opleiding en zorg voor ouderen. Grote onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. De vraag is dan ook: kan Wijchen dit als gemeente realiseren of kan een grotere gemeente onze lokale belangen beter behartigen?

Ik ben er van overtuigd dat we met onze partner Druten, waar we al intensief mee samenwerken, sterker voorbereid zijn op de toekomst. Druten past bij Wijchen. Allebei de gemeenten bestaan uit een grote kern met prachtige kleine kernen er omheen, gelegen in een mooi landschap. De kernen waar we trots op zijn en waar we een warm thuisgevoel bij krijgen. Wijchen blijft ons thuis, maar dan in een groter jasje.

Titus Burgers

wethouder