Wat een jaar hebben we achter de rug. Met lichtpuntjes en tegenvallers, waarin een groot beroep op ons geduld werd gedaan. Vorig jaar rond deze tijd waren mijn hoopvolle woorden nog: wat corona betreft zijn we er bijna, maar nog niet helemaal. Ik vroeg u nog even vol te houden. Het bleek toch anders te lopen. 

Het was een zwaar jaar. Voor iedereen. Voor inwoners, maar ook voor hulpverleners die dag en nacht in touw waren om mensen steun te bieden. Ook dit jaar heb ik weer kunnen zien hoezeer Wijchenaren omzien naar elkaar. Niemand staat hier aan de zijlijn. 

Ik vind het hartverwarmend dat de inwoners van onze mooie gemeente moed houden, ook in deze donkere tijden. Hoe ze vriendelijk blijven voor de ander en elkaar blijven helpen. Denk alleen al aan de talloze vrijwilligers die het cement van onze samenleving vormen.

Misschien voelde het soms anders, maar gelukkig is er het afgelopen jaar ook veel moois bereikt. En dat gebeurde in goede samenwerking met onze gemeenteraad. Zij hebben onder meer de belangrijke taak om het werk van het college van B&W te controleren. En al zijn er soms verschillen van inzicht, samen zetten we de schouders eronder zodat Wijchen een fijne gemeente blijft om in te wonen en werken. 

Een aantal zaken wil ik graag nog even extra onder de aandacht brengen. 

Ondanks corona is het gelukt om onze inwoners de ondersteuning te geven die ze nodig hebben, vooral de kwetsbare groepen. Dat deden we samen: met zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen en buurtbewoners. Ook zorgden (en zorgen) we er met scholen en kinderdagverblijven voor dat kinderen van mensen die in cruciale beroepen werken, opgevangen werden. Komend jaar gaan we sneller eenvoudige ondersteuning bieden, zodat problemen niet onnodig oplopen. Dit doen we samen met welzijnsorganisaties, onderwijs, huisartsen en het sociaal wijkteam. Ook letten we er extra op of mensen niet eenzaam zijn.

Duurzaamheid blijft een belangrijk thema in Wijchen. In 2021 is er behoorlijk wat gebeurd: er zijn zonne- en windparken aangelegd en in voorbereiding en zonnepanelen gelegd. En ieder huishouden heeft bonnen gekregen om het huis te verduurzamen. Ook deze kleine beetjes doen ertoe. In de toekomst kijken we nog beter naar het besparen van energie. En naar hergebruik van materialen bij het bouwen van nieuwe woningen. Wijchen is een prachtige, groene gemeente om te wonen: letterlijk en figuurlijk. Dat is onze grote kracht en gelukkig blijft hier ook oog voor bij de toekomstige plannen. We houden bij het inrichten van de openbare ruimte in onze gemeente steeds meer rekening met het veranderende klimaat. Denk aan een betere opvang voor regenwater. Ook starten we komend jaar een campagne rondom het nog beter apart inzamelen van afval. Op deze manier werken we aan een leefbare wereld. Voor nu, en straks voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Wijchen groeit. Veel mensen zoeken een nieuwe woning en in onze gemeente is dat niet anders. Vooral jongeren, starters en senioren hebben het lastig op de woningmarkt. Gelukkig zijn er al flink wat nieuwe, betaalbare huizen bijgebouwd en staan er nog heel wat meer op de planning. Daar gaan we ook extra vaart mee maken. Zo gaat komend jaar de schop in de grond voor heel veel nieuwe woningen in Huurlingsedam. 

Ook in Wijchen West komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Dit jaar maken we een stedenbouwkundig plan. Daar betrekken we omwonenden bij en we gaan onderzoek in het gebied doen naar archeologie en flora en fauna. 

Als gemeente is het goed om kritisch te blijven kijken naar onze eigen organisatie. We willen graag dat die klaar is voor de toekomst en dat ambtenaren zich ontwikkelen. Zodat onze dienstverlening nog beter wordt én aansluit bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de toekomst. Daarom gaan we aan de slag met ons Actieplan Organisatieontwikkeling. Ook willen we goed bereikbaar blijven voor al onze inwoners. Via gemeentehuis en telefoon, maar er komen ook nieuwe vormen van digitale dienstverlening. Zoals een virtuele assistent, live-chatfunctie en digitale balie. 

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze lokale verkiezingen doen we er alles aan om het stemmen, ondanks eventuele coronamaatregelen, zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik hoop dat veel mensen naar het stemlokaal komen. Stemmen is een grondrecht, maak er gebruik van en praat mee over de toekomst van je eigen woon- en leefomgeving.

Wijchen is natuurlijk geen eiland. Belangrijke onderwerpen gaan over  gemeentegrenzen heen. Bij de grote thema’s moeten we de kracht van samenwerking benutten. De fusie met gemeente Druten ging niet door, maar we houden de blik zeker wel op de buitenwereld gericht. Daarom werken we met andere gemeenten samen in de Groene Metropoolregio, het Rijk van Nijmegen en meer lokaal in het Land van Maas en Waal. 

Natuurlijk kijken we ook verder vooruit dan alleen het komende jaar. Wijchen is een mooie gemeente om te wonen en te werken, en dat willen we zo houden. Daarom ontwikkelen we een toekomstvisie samen met u als inwoner: Wijchen 2035. Iedereen kan hierover meepraten. We hielden al bijeenkomsten over thema’s als wonen, zorg en duurzaamheid. Komend jaar komt er onder meer een kernentour en een kinderburgemeestersontbijt. Ik ben zelf erg benieuwd hoe u als inwoner over de belangrijke zaken in onze gemeente denkt. 

Een aantal vrolijke zaken uit het afgelopen jaar wil ik zeker nog melden. Zo blijken Wijchenaren zich onvermoeibaar in te zetten voor onze samenleving. Dat leidde tot heel wat Koninklijke Onderscheidingen en zelfs twee Jeugdlintjes. Prachtig ook dat onze inwoonster Ilse Arts op de Paralympische Spelen een gouden medaille won, en voormalig Wijchenaar Merel Smulders brons pakte op de Olympische Spelen. 

Bijzonder trots ben ik op het schitterend gerenoveerde Kasteel, dat in 2022 al 90 jaar in bezit is van de gemeente Wijchen. Er is nu onder meer een prachtige overdekte ontvangstruimte en aanstaande bruidsparen zullen hier een onvergetelijke dag gaan beleven. We werken eraan om het hart van Wijchen nog mooier en duurzamer te maken. Het gebied tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt straks een levendige plek om te wonen en werken. 

Gelukkig durfden meerdere ondernemers het aan om in het afgelopen jaar een nieuwe (horeca)zaak in Wijchen te starten. Laten we het komende jaar, als dat weer kan, al onze mooie horecazaken en winkels blijven bezoeken om onze ondernemers te steunen en daar te genieten van ontmoetingen.  

Vorig jaar januari sprak ik de hoop uit dat we elkaar snel weer konden zien in ons gezellige centrum, in het Mozaïek, op het voetbalveld, bij de Vierdaagse, het WK Volleybal en met de kermis. Die boodschap herhaal ik nu van harte. We houden goede moed dat er in 2022 weer van alles georganiseerd kan worden. Zodat Wijchen weer zal bruisen. 

Ik wens u, mede namens de gemeenteraad en de wethouders, een gezond en gelukkig 2022 toe.

 

Marijke van Beek

Burgemeester