Pagina opties

Groter

Bijsterhuizen

Het bedrijventerrein Bijsterhuizen ligt strategisch tussen Nijmegen en Wijchen, pal aan de A73 en A326. In kwalitatief opzicht onderscheidt Bijsterhuizen zich van andere bedrijventerreinen door de unieke samenwerking tussen de gemeenten Nijmegen en Wijchen, de ruimtelijke kwaliteit en de grote aandacht voor architectuur en groen.

Beschikbare kavels

Op deze onderstaande overzichtskaart zijn de beschikbare bedrijfskavels in bruin (zichtlocaties) en geel (binnenterreinen) aangeduid. De uitgifteprijs voor de zichtlocaties bedraagt € 160,- per m2 terwijl de andere terreinen een uitgifteprijs hebben een vanaf prijs van € 145,- per m2 (beide exclusief BTW).
U kunt op deze overzichtskaart de uitgifte van kavels bekijken.

Meer informatie over de koop van kavels, bestemmingsplan, contactpersoon voor vragen etc. vindt u op de site van bedrijvenpark Bijsterhuizen.

Wist u dat Bijsterhuizen:

  • Beschikt over circa 20 hectare direct uitgeefbare bedrijfskavels?
  • Ook uw bedrijf graag faciliteert bij het onderzoek naar de (her-)vestigingsmogelijkheden?
  • Goed is voor 185 vestigingen en meer dan 4000 banen?
  • Beschikt over een actieve bedrijvenvereniging die de kwalitatieve instandhouding bevordert?
  • Al jaren over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) beschikt?
  • Met 160 hectare bedrijventerrein het grootste bedrijventerrein in de provincie Gelderland is?

Meer informatie

Als u uw toekomstige vestigingslocatie in beeld heeft gebracht, helpen wij u graag verder. Voor informatie over grondverkoop, vestiging en uitgiftebeleid, kunt u contact opnemen met de heer Herman Bouman van de gemeente Nijmegen via 024 32 92 668 of 06 51 51 32 69. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen via 024 34 49 749 of 024 751 73 04 of via mail.