Pagina opties

Groter

Hulp voor ondernemers: coronavirus

Bent u inwoner van de gemeente Wijchen en bent u ondernemer? Dan is de volgende informatie relevant voor u.

Aanvragen uitkering (TOZO) voor zelfstandigen via het noodfonds

Als u door de coronacrisis in problemen bent gekomen dan kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning. 

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een overbruggingsuitkering voor maximaal 3 maanden die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum (om bijvoorbeeld uw huur, boodschappen of energierekening van te betalen); en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157 tegen een rentepercentage van 2% om uw maandelijkse bedrijfslasten te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de regeling aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt en/of u in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een lijst met vragen doorlopen om te kijken of u bij de doelgroep hoort.

Wat moet ik doen?

U kunt de aanvraag indienen via het formulier 'Aanvraag TOZO'.  U vult de gevraagde gegevens in en na controle drukt u op verzenden. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de regeling. 

Aanvraag TOZO

Heeft u al een melding ingediend? Wij hebben aanvullende gegevens nodig.

Heeft u eerder al een melding ingediend voor een uitkering vanuit het noodfonds? Dan hebben wij nog een aantal aanvullende gegevens en bewijsstukken nodig. Deze aanvullende gegevens kunt u indienen via het formulier 'Aanvullende gegevens TOZO'. Wij laten u binnen 4 weken na ontvangst van de gegevens weten of u recht heeft op de regeling.

Aanvullende gegevens TOZO

Vraag en antwoord TOZO

Heeft u vragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)? Misschien kunt u het antwoord vinden in de vraag en antwoord TOZO

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

De gemeente heeft met Munitax afspraken gemaakt om ondernemers en ZZP’ers in deze moeilijke periode tegemoet te komen. We hebben afgesproken om ondernemers (op verzoek) uitstel van betaling te verlenen tot 1 september 2020. U dient zelf uitstel van betaling aan te vragen. Dat kan via het formulier op de website van Munitax. 
Daar vindt u ook meer informatie over dit onderwerp.

Dwang(invordering)

De invorderingsstappen (herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen) stelt Munitax uit tot 1 mei 2020.

Overige vragen over Corona

 • Overige vragen of onduidelijkheden kunnen ingezonden worden naar ondernemersloket@drutenwijchen.nl. Hier krijgt u zo snel mogelijk een antwoord op. Ook hierbij in het onderwerp vermelden of het voor Wijchen of Druten betreft.
 • Alle info die momenteel vanuit de gemeente verstrekt wordt, is gebaseerd op de informatie die wij nu hebben vanuit de rijksoverheid en VNG.

Maatregelen kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen door het coronavirus te helpen. Hieronder een overzicht.

 • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen.
 • Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen, gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting. Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata).
 • Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd. Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Kabinet ondersteunt met €6 miljoen.
 • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen.
 • Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel maatwerk voor cultuursector.
 • Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche.
 • Verruiming BMKB-regeling. Financiers kunnen sneller geld lenen aan MKB.

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie en staat waar u terecht kunt voor deze maatregelen. Op rijksoverheid.nl/coronavirus leest u veel antwoorden op vragen die ondernemers hebben gesteld. Dat geldt ook voor de websites van:

Voor meer informatie kunt u terecht bij het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 135 of de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren