Pagina opties

Groter
A A

Inkoop en aanbestedingen

In 2017 is de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Wijchen vastgesteld. Hierin wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen de Inkoop van Werken, Leveringen of Diensten in de Gemeente Wijchen plaatsvindt. Onder andere Duurzaam inkopen, Social return, Lokale en Regionale economie en drempelbedragen worden in de nota genoemd.