Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Vanaf 4 januari t/m 1 februari 2021 kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen. Dit is vanaf 4 weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling.

Ondersteuningsverklaring afleggen

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen bij de gemeente waar u staat ingeschreven als kiezer. Meer informatie over de ondersteuningsverklaring vindt u op de website van de kiesraad.

Wat moet u doen?

U maakt online een afspraak

Als een afspraak maken online niet meer kan belt u met 088 432 70000.

Neem de ingevulde ondersteuningsverklaring en uw identiteitsbewijs mee. Let op: onderteken de verklaring nog niet.

  • De ambtenaar controleert of u kiesgerechtigd bent.
  • U ondertekent het compleet ingevulde formulier waar de ambtenaar bij is.
  • U kunt de verklaring niet meer intrekken
  • De ambtenaar zet een stempel op het formulier
  • U krijgt het formulier weer mee en u zorgt zelf dat het bij de politieke partij/groepering terechtkomt