Online afvalwijzer bekijken

Wanneer en hoe vaak ophalen afval?

Binnen onze gemeente kennen we de inzameling van vier verschillende soorten afval: restafval (grijze container), GFT (groene container), papier en plastic. De inzameling gebeurt door DAR. Op de dag van inzameling is het de bedoeling dat uw container/uw afval om 7.30 uur aan de straat staat. Het afval haalt de DAR in de loop van de dag op. Wilt u weten wanneer ze in uw straat komen? Bekijkt u dan de afvalwijzer. U ziet daar ook als het anders is door feestdagen.

Onze straat is afgesloten. Waar moet ik mijn container nu aanbieden?

U plaatst uw afvalcontainer zo dicht mogelijk aan de weg bij uw woning. De aannemer die bezig is met de werkzaamheden moet ervoor zorgen dat de container op een plaats komt die bereikbaar is voor de afvalwagen.

Wanneer worden de ondergrondse afvalcontainers geleegd?

De ondergrondse afvalcontainers legen wij één keer per week, op wisselende dagen.