Het Wijchens Meer bestaat uit vier delen. Voor het opknappen van de oevers is in 2007 een meerjarenplan opgesteld. In 2012 heeft de gemeente de oevers bij de Blauwe Hof en Aalsburg en van Zevendreef tot De Weertjes opgeknapt. In 2016 is het deel ter hoogte van het Oosterpark, Hoogmeer en De Ververt opgeknapt.

De gemeente gaat dit najaar weer een oever opknappen van het Wijchens meer. Het gaat om de zuidelijke oever van het Wijchens meer ter hoogte van de wijk Diepvoorde. De noordelijke oever van dit deel neemt de gemeente mee in de plannen voor het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens meer’.

Bomen kappen en (ver)planten

Om de oever op te knappen is het nodig om enkele bomen te verplanten of te kappen. Deze bomen staan te dicht op de oever of hebben een slechte gezondheid. Wilt u weten welke bomen we verplanten of kappen? Dit staat op de bomenkaart.

Dit najaar is het opknappen van de oevers klaar. Tijdens een wandeling of een digitale bijeenkomst kijkt de gemeente samen met u waar we mogelijk nieuwe bomen planten. Er is dan de keuze uit enkele inheemse boomsoorten.

Voorlopig ontwerp

Reageren op het plan

Wilt u reageren op het renovatieplan? Stuur dan een mail naar: m.de.kraker@drutenwijchen.nl.  Geef uw naam, adres en telefoonnummer op in de mail. Dan kunnen wij u persoonlijk een reactie geven op uw vragen of opmerkingen. Geef bij u vraag op opmerking aan waar het over gaat:

  • groen (gras en beplanting)
  • bomen (bestaande en/of nieuwe)
  • aanpassingen oever (type/begroeiing)
  • planning uitvoering
  • overige

Vragen of opmerkingen

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 432 72 12 of mailen: m.de.kraker@drutenwijchen.nl.