In het centrum van Wijchen start een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Een BIZ maakt het mogelijk dat alle pandeigenaren van winkels gezamenlijk investeren om het centrum aantrekkelijker te maken. Het idee om een BIZ te starten komt van de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum. In de afgelopen periode is hiervoor een draagvlakmeting gedaan. Hieruit blijkt dat 73% van de pandeigenaren vóór invoering van een BIZ is.

Wethouder Economische zaken Nick Derks: “Ik ben erg blij met het brede draagvlak bij de pandeigenaren. Hierdoor ontstaat er meer investeringsvolume om Wijchen Centrum voor de toekomst aantrekkelijk te houden. Pandeigenaren, ondernemers en gemeente Wijchen moeten de schouders eronder zetten. Juist in deze onzekere coronaperiode waarin er veel te gebeuren staat voor de winkels en horeca”.

Pandeigenaren werken samen aan een nog mooier centrum

De pandeigenaren betalen elk jaar een bijdrage. Hiervan verzorgt de gemeente de heffing. Vervolgens krijgt de vereniging dit geld terug in de vorm van een subsidie. Daarmee regelen de pandeigenaren onder anderen de feestverlichting in het centrum. Ze zorgen ieder jaar bloemrijke aankleding van het centrum. Daarnaast gaan ze ook aan de slag met verdere verfraaiing van panden en investeren ze in de geluidsinstallatie. Alle activiteiten die zij de komende jaren oppakken staan in een activiteitenprogramma. Elk jaar stemmen ze met de gemeente en Centrum Management Wijchen af over de voortgang en ideeën.

Brede steun

Uit de draagvlakmeting bleek dat 73% van de stemmen voor invoering is. Van de 139 stemmen zijn 101 stemmen voor de invoering van de BIZ. Dit is voor de gemeente het signaal dat het doorgaat. De pandeigenaren blijven 5 jaar lang gezamenlijk investeren in het centrum van Wijchen.

Voorzitter Stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen Centrum Dick Sommerdijk: “Prachtig dat we na grote inzet van het nieuwe bestuur het vertrouwen van onze pandeigenaren hebben gewonnen. Met het grotere budget kunnen we naast de bestaande projecten ook nieuwe plannen aanpakken. Alles om het centrum nog meer aantrekkelijker te maken”.