Lees pagina voor

Gebiedsvisie Kraanvogel

In de toekomst is Kraanvogel een aantrekkelijke, levendige buurt pal naast het centrum van Wijchen waar mensen graag komen. Er leven jongeren, starters en kenniswerkers in compacte studio’s en rijwoningen. Senioren wonen in levensloopbestendige appartementen en voor (samengestelde) gezinnen zijn er grotere stadswoningen. De straten zijn klimaatbestendig en groen, auto’s zijn er weinig te zien. Mensen fietsen en wandelen langs nieuwe gebouwen richting het station, ouderen rusten er even uit onder de bomen terwijl ze hun kleinkinderen zien spelen op straat. Steeds zijn er onverwachte ontmoetingen. Bewoners hebben werkruimte in huis aan de straat en sommige bedrijven zijn (op-)nieuw gevestigd op de begane grond, in de plint van de gebouwen. De eetzaal van een kleinschalig zorgcomplex is een ontmoetingsplek van de buurt. Op een markante plek ligt een internetcafé en in de oude boerderij zit een restaurant met een eigen brouwerij. Kortom, Kraanvogel is veranderd. Eigenaren, gebruikers en gemeente hebben Kraanvogel samen getransformeerd van een verouderd bedrijventerrein naar een levendig woon-, en verblijfsgebied met passende voorzieningen in het hart van Wijchen!

Totstandkoming gebiedsvisie

Grondeigenaren, bedrijven, huurders en gebruikers van het gebied zijn geïnterviewd. Ook spraken we met de Leefbaarheidsgroep over het gebied. We praatten met hen over hun wensen en toekomstplannen. Deze input is zeer waardevol, omdat wij de eigenaren en gebruikers willen stimuleren deel te nemen aan het opnieuw ontwikkelen van het gebied. De gemeente heeft namelijk, behalve de openbare ruimte, geen eigendommen in het gebied. Eind 2019 is er een bijeenkomst geweest met de eigenaren en gebruikers van het gebied. Tijdens de bijeenkomst werd toegelicht wat de stand van zaken was voor de gebiedsvisie. Ook vertelde een gastspreker over de verschillende manieren van gebiedsontwikkeling. De getoonde presentaties vindt u onderaan deze webpagina.

Gezamenlijke aanpak

Wethouder Geert Gerrits van Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De uitdaging is om als eigenaren, gebruikers en gemeente samen het gebied te transformeren. Dat is best een ingewikkelde puzzel. We zoeken ook steun bij bijvoorbeeld de provincie. Voorop staat dat we elkaars belangen moeten kennen en respecteren. Alleen dan kunnen we tot concrete resultaten komen. De eerste contacten met eigenaren en gebruikers laten zien dat men bereid is om mee te denken over oplossingen. Dat lijkt me een mooie basis om, stap voor stap, Kraanvogel te laten groeien naar een nieuw, levendig en eigentijds woongebied.”

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar kraanvogel@wijchen.nl.

Documenten