Lees pagina voor

Renovatie Ploegstraat en Stuifstraat

Op deze pagina vindt u informatie over het ontwerp voor de renovatie Ploegstraat en Stuifstraat in Bergharen. De reden voor de renovatie is dat de verharding en beplanting aan vervanging toe is. De straten krijgen nieuwe bestrating, het groen knappen we op en we maken wadi’s (groene greppels). Als het regent komt het water in de wadi’s in plaats van op de weg.

Definitief ontwerp

In juli is het voorlopig ontwerp voor de Ploegstraat en Stuifstraat gepresenteerd op een inloopavond in de Zandloper. Alle opmerkingen die we gekregen hebben, zijn - als het kan- meegenomen in het definitieve ontwerp voor de Renovatie van de Ploegstraat en Stuifstraat.

Het definitief ontwerp kunt u hieronder bekijken (september 2022):

Het voorlopig ontwerp kunt hieronder bekijken (juli 2022):

Nieuw groen

De bestaande beplanting in de grote groenstrook groeit niet goed en een aantal bomen staat er slecht bij. Om voor meer biodiversiteit en variatie te zorgen komt er een heestermengsel met hier en daar enkele hogere struiken. Langs de wegen komt de laurierhaag terug. De bestaande haag proberen we terug te planten. Ook komt op enkele plekken een kruidenmengsel in plaats van gras. De bomen die weggaan vervangen we door nieuwe bomen. De kerstboom aan de Stuifstraat gaat weg. Hier komt een nieuwe kerstboom iets dichter bij de woningen voor terug.

Er komen wadi’s langs de wegen om het regenwater op te vangen. Dit combineren we met de plantvakken zodat die minder last hebben van de droogte. Het verharde trapveldje blijft op verzoek bestaan.

Nieuwe bestrating

De bestrating in de wegen gaan we vervangen. Er komt een goede fundering onder en de nieuwe inrichting met rode betonstraatstenen. Dit komt overeen met de inrichting van de Burgemeester van Elkstraat en Sikkelstraat.

Hoe gaan we verder?

Het definitieve ontwerp gaan we voorbereiden zodat we offerten kunnen opvragen bij aannemers. We hopen eind dit jaar nog te starten met de werkzaamheden. De uitvoering zal in fasen plaats vinden. Over de start van het werk worden bewoners geïnformeerd.

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 432 72 12 of mailen naar: m.de.kraker@drutenwijchen.nl.