Lees pagina voor

Renovatie Ploegstraat en Stuifstraat

Op deze pagina vindt u informatie over het ontwerp voor de renovatie Ploegstraat en Stuifstraat in Bergharen. De reden voor de renovatie is dat de verharding en beplanting aan vervanging toe is. De straten krijgen nieuwe bestrating, het groen knappen we op en we maken wadi’s (groene greppels). Als het regent komt het water in de wadi’s in plaats van op de weg.

Start werkzaamheden renovatie Ploegstraat-Stuifstraat

Op maandag 12 december is de aannemer Gebr. Van Venrooij gestart met de renovatie van de Ploeg- en Stuifstraat in Bergharen. Dit gebeurt in verschillende fases. Zo proberen we de overlast voor bereikbaarheid te beperken. We verwijderen het groen, doen grondwerk, vernieuwen het voetpad, de parkeervakken en de rijbaan. Ook planten we nieuw groen aan.

De voorlopige planning is:

Grondwerkzaamheden in groenvakken: december 2022

Let op: deze planning kan nog veranderen bij uitloop van werkzaamheden. Bewoners krijgen van de aannemer vooraf een brief. De woningen zijn tijdens de werkzaamheden alleen lopend bereikbaar.

Heeft u nog vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met Henk van den Braak, telefoon 06 14 98 98 80. Hij is de uitvoerder van Gebr. Van Venrooij.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp kunt u hieronder bekijken (september 2022):

Nieuw groen

De bestaande beplanting in de grote groenstrook groeit niet goed en een aantal bomen staat er slecht bij. Om voor meer biodiversiteit en variatie te zorgen komt er een heestermengsel met hier en daar enkele hogere struiken. Langs de wegen komt de laurierhaag terug. De bestaande haag proberen we terug te planten. Ook komt op enkele plekken een kruidenmengsel in plaats van gras. De bomen die weggaan vervangen we door nieuwe bomen. De kerstboom aan de Stuifstraat gaat weg. Hier komt een nieuwe kerstboom iets dichter bij de woningen voor terug.

Er komen wadi’s langs de wegen om het regenwater op te vangen. Dit combineren we met de plantvakken zodat die minder last hebben van de droogte. Het verharde trapveldje blijft op verzoek bestaan.

Nieuwe bestrating

De bestrating in de wegen gaan we vervangen. Er komt een goede fundering onder en de nieuwe inrichting met rode betonstraatstenen. Dit komt overeen met de inrichting van de Burgemeester van Elkstraat en Sikkelstraat.