Lees pagina voor

Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2022 een besluit genomen over de toekomstvisie. 

Vaststellen toekomstvisie

In de raadsvergadering op 20 oktober 2022 is de concept toekomst visie besproken. De raad nam een belangrijk besluit en stelde de toekomstvisie voor Wijchen vast. Dit vormt de basis voor ons werk de komende jaren. Er is wel een amendement (aanpassing) aangenomen:

  • De opsomming van ‘belangrijkste acties’ is aangepast in ‘mogelijke denkrichtingen’. Dit omdat het een Strategisch Kompas is en dus een richting aangeeft.
  • In elke vierjarige raadsperiode evalueert de raad het Strategisch Kompas ‘Wijchen2035’. Dit doet de raad in het midden van de raadsperiode. Als het nodig is past de raad het Strategisch Kompas aan. In maart 2028 is de 1e evaluatie.

De raadsversie van het Strategisch Kompas vindt u op onze pagina documenten.

Uitvoering toekomstvisie

De toekomstvisie wordt mooi opgemaakt en verspreid. Daarna gaan we samen aan de slag met de uitvoering.