Vanaf 1 februari gaan 2 straatcoaches in Druten en Wijchen meehelpen om de overlast op straat aan te pakken. Het gaat om een pilot van een half jaar. De straatcoaches zijn flexibel inzetbaar, ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden. Daardoor kunnen ze snel reageren wanneer er een melding van overlast binnenkomt. In dit artikel vertelt Mohamed Gazza van Secutor Security wat we van de straatcoaches kunnen verwachten.

Hoe helpen de straatcoaches ons bij de aanpak van overlast?

“Wij vormen een extra schakel in de keten van jongerenwerk, politie en boa’s. Die doen al heel veel. Wij zijn er vooral om aansluiting te krijgen met de groep jongeren die voor anderen moeilijk bereikbaar is.”

Hoe gaan jullie te werk?

“Ons motto is ‘praatkracht’. We zoeken de jongeren actief op en gaan met ze in gesprek. Dit doen we op een rustige en open manier. We willen weten wie de jongeren zijn en welk doel ze hebben in hun leven. En we kijken of we ze daarbij kunnen helpen. Maar als iemand over de schreef gaat, dan treden we ook op. We werken samen met de jongerenwerkers, de boa’s, de politie en de gemeente. Bijvoorbeeld om een jongere aan een leerwerkplek te helpen. Dat kan een springplank zijn naar een echte baan.”

Hoe pakken jullie overlast aan?

“We praten ook met de jongeren over de overlast die ze veroorzaken. Waarom gebeurt dit en wat kunnen we er samen aan doen? Daarbij betrekken we ook de omwonenden. Overlast is een lastig begrip, iedereen beleeft dit op een andere manier. Wij gaan voor een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.”

Wat gaan jullie nu als eerste doen?

“De komende tijd gaan we actief de straat op en stellen ons voor in de dorpen en wijken in Druten en Wijchen. We roepen inwoners en ondernemers op het bij ons te melden als er iets aan de hand is. Elke melding nemen we serieus. We gaan eropaf. Ook laten we altijd weten wat we met een melding hebben gedaan. We zijn er voor elkaar. Samen met de andere partners dragen we graag ons steentje bij aan een fijne en veilige leefomgeving in Druten en Wijchen.”

Overlast melden

Inwoners die overlast ervaren, kunnen dit het komend half jaar rechtstreeks melden bij de straatcoaches. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 06 219 436 82. Melden kan ook via de website of via de MijnGemeente App.