Lees pagina voor

Subsidie voor een monument

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan monumenteigenaren. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de monumenten-site van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wat moet u doen?

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. U kunt dan uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan snel zeggen of dit al dan niet voor subsidie in aanmerking komt. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later gedeeltelijk of geheel wordt afgewezen.

Heeft u vragen, wilt u contact opnemen met de gemeente of doet u liever een fysieke aanvraag? Mail dan naar monumenten@drutenwijchen.nl.

U kunt het aanvraagformulier online invullen met DigiD. De bijlagen kunt u in deze online aanvraag eenvoudig toevoegen.

Hoelang duurt het?

Als het werk is uitgevoerd, dient u afschriften van rekeningen en betaalbewijzen in. Dit doet u samen met het 'Gereedmeldingsformulier'. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Wanneer dit door de gemeente is goed gekeurd, wordt de subsidie aan u uitbetaald. Dit geldt ook voor de eventuele aangevraagde provinciale bijdrage die via de gemeente loopt.

Wat heeft u nodig?

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. In dit pip legt u uw plannen voor de komende jaren vast. Dit pip moet:

Vragen?

Heeft u vragen over de gemeentelijke monumenten of de monumentensubsidie stuurt u dan bij voorkeur een e-mail naar monumenten@drutenwijchen.nl. Bellen mag ook met Louis Nieboer, telefoonnummer: 088 432 74 55 of Margreet Aldeweireldt, telefoonnummer 088 432 71 45.