Het College van burgemeester en wethouders van Wijchen heeft op 16 november 2021 de “Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021” vastgesteld. De regeling komt organisaties tegemoet in de kosten van de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen. Het College stelt hiervoor budget beschikbaar. Het gaat om kosten die gemaakt worden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Welke organisaties kunnen subsidie aanvragen?

Organisaties die subsidie kunnen aanvragen zijn: horecabedrijven, sportcentra, zwembaden en organisatoren van evenementen. Verder komen algemeen nut beogende instellingen zonder winstoogmerk in aanmerking. Dit zijn: theaters, dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties én verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Alle informatie vindt u op deze pagina.