Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gaat over de inrichting van het gebied tussen de twee parels van Wijchen: Het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer. We zorgen ervoor dat dit gebied goed is ingericht voor de toekomst. We maken een verbinding tussen de geschiedenis van Wijchen en het bloeiende centrum. Daarmee maken we de mooiste plek van Wijchen nog mooier. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De gemeente Wijchen coördineert het unieke project. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden in 2021 starten.

 

Wie gaat het gebied ontwikkelen?

Op dinsdag 23 juni 2020 heeft het college van Wijchen besloten om de gebiedsontwikkeling “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” voorlopig te gunnen aan Team Ter Steege. Vrijdag 10 juli presenteerde de gemeente Wijchen de hoofdlijnen van het plan van Team ter Steege.

Smaakmakers

Trappartijen bij het kasteel en het Wijchens Meer nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Een hotel tegenover het kasteel herbergt toeristen die de kunst rondom de Meeroever bewonderen of het gezellige centrum bezoeken. Het Grand café heeft nog een extra aantrekkende werking door het terras met uitzicht op het prachtige Wijchens Meer. Op het Kasteelplein is voldoende ruimte voor de weekmarkt. Ook is het plein heel geschikt voor andere evenementen, zoals de kermis en de schaatsbaan. Bezoekers van het centrum en winkelend publiek parkeren gratis en omwonenden kunnen uit het zicht hun auto kwijt. Ongeveer 155 nieuwe woningen worden gebouwd in een mooie mix voor verschillende doelgroepen. Kortom: het mooie centrum van Wijchen wordt nog mooier.

Voor een mooie filmimpressie gaat u naar ons Youtube kanaal of bekijkt u het onderstaande filmpje.

,

Geert Gerrits overhandigt de sleutel van het gebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer aan Hans ter Steege

 

Contractondertekening

Vrijdag 6 november zetten de gemeente Wijchen en Ter Steege hun handtekening onder de overeenkomst voor de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer. In de overeenkomst zijn afspraken over onder andere de samenwerking met de omgeving, de planning en fasering, de uitwerkingsplannen en de omgevingsvergunning vastgelegd. 

“De ondertekening is een mooie en belangrijke mijlpaal op de weg naar een metamorfose van het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. Straks is dit een levendige en fijne plek om te wonen en te werken. En natuurlijk een aantrekkelijke plek voor alle bezoekers van ons mooie centrum”, aldus Geert Gerrits, wethouder Ruimtelijke Ordening.
 

 

Hoe worden inwoners betrokken?

De gemeenteraad hecht grote waarde aan een grote betrokkenheid van de inwoners van Wijchen; met name omwonenden en lokale stakeholders. Zij worden in verschillende fases betrokken. Specifiek voor dit project is daarnaast een klankbordgroep geformeerd waar inwoners van Wijchens zitting in hebben.

De belangstelling voor dit project, zowel politiek als vanuit de inwoners, is groot. Zowel de sessies over de ambitiepijlers in 2018 als de informatieavonden over het bestemmingsplan in het voorjaar van 2019 werden druk bezocht. Ook in de volgende fases worden alle inwoners van Wijchen betrokken. Houd hiervoor de gemeentepagina in de Wegwijs en onze Facebookpagina in de gaten.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven van Tussen Kasteel en Wijchens Meer:

Documenten