De toekomst van Wijchen

Alle organisaties, ook gemeenten, kijken naar de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er? Kunnen we blijven doen wat inwoners belangrijk vinden? Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de landelijke overheid. Maar zij krijgen niet meer geld. En er komen ook niet meer mensen bij de gemeente werken. Om dan toch alles te kunnen blijven doen, is efficiënter werken een oplossing.

Samenwerking

De gemeenten Wijchen en Druten werken daarom al intensief samen. De ambtenaren van de gemeenten werken sinds 2018 samen in één werkorganisatie. De Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). Door samen te werken in de WDW, konden beide gemeenten taken blijven uitvoeren.

Bestuurlijke fusie

Omdat gemeenten ook de komende jaren meer taken krijgen, wilden zowel Wijchen als Druten nog efficiënter kunnen werken. Een fusie maakt dit mogelijk. Een fusie kan er ook voor zorgen dat je als gemeente meer invloed krijgt in de regio, omdat je groter bent. In de toekomst is dat belangrijk omdat in regionaal verband ook steeds meer besloten wordt. Een fusie leek de burgemeester en wethouders van Wijchen een manier om toekomstbestendig te blijven. In 2020 onderzochten ze daarom een zogenaamde bestuurlijke fusie met gemeente Druten. Uit het onderzoek bleek dat een behoorlijke groep mensen de fusie geen goed plan vindt. Daarom adviseerden de burgemeester en wethouders de gemeenteraad om niet verder te gaan met de fusie. De gemeenteraad heeft dat advies eind 2020 overgenomen

Toekomst

Het onderzoek naar de fusie heeft veel en waardevolle informatie opgeleverd. Zo hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de verschillende mogelijkheden voor de toekomst uit te werken in een ‘strategisch kompas’. En de informatie uit het onderzoek daarbij te gebruiken.