Aanvragen uitkering (TOZO 3) voor zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en van 1 Oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.  


Deze periode is door het kabinet opgedeeld in twee verschillende regelingen:

  • Tozo 3, zonder een vermogenstoets. Deze periode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021
  • Tozo 4. Deze periode loopt van 1 april 2021 tot 1 en met 30 juni 2021

U kunt vanaf 1 Oktober 2020 een aanvraag indienen voor de Tozo 3. In Tozo 4 komt er mogelijk wel een toets op het vermogen, maar de precieze voorwaarden worden pas in 2021 bekend gemaakt.

Informatie Tozo 3

Wijzigingen

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de regeling aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt en/of u in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een lijst met vragen doorlopen om te kijken of u bij de doelgroep hoort.

Wat moet ik doen?

Ondernemers die nu al een Tozo-uitkering ontvangen, krijgen een brief van de gemeente met informatie om de verlenging aan te vragen. Ook kunt u alvast gebruik maken van het formulier (rode knop hieronder) “aanvraag verlenging Tozo”. U vult de gevraagde gegevens in en na controle drukt u op verzenden. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling. Dit kan nu langer duren omdat de Tozo 3 regeling nog niet definitief door de Rijksoverheid is vastgesteld.

Aanvraag verlenging levensonderhoud

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag hebben ingediend en nu de verlengde Tozo willen aanvragen maken gebruik van het formulier (rode knop hieronder) “nieuwe aanvraag Tozo 3”. U vult de gevraagde gegevens in en na controle drukt u op verzenden. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling. Dit kan nu langer duren omdat de Tozo 3 regeling nog niet definitief door de Rijksoverheid is vastgesteld.

Nieuwe aanvraag Tozo 3

U ontvangt Tozo uitkering of heeft de (verlengde) Tozo uitkering aangevraagd en u wilt wijzigingen in uw situatie doorgeven?
Bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner, uitschrijving Kamer van koophandel of beëindiging van uw bedrijf. Maak dan gebruik van:

Wijziging TOZO

Inkomsten doorgeven

U ontvangt een Tozo uitkering en wilt u inkomsten doorgeven?

Geef u inkomsten online door

 

Vraag en antwoord verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3)

Vraag en antwoord Tozo 3

Heeft u vragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)? Misschien kunt u het antwoord vinden op de website van de rijksoverheid

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 30 september 2020 nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Loopt uw Tozo-uitkering af in de maand september 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 oktober 2020.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 2e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 oktober 2020 voor maximaal 6 maanden. Met ingang van 1 april 2021 komt de Tozo 4-uitkering. De regeling wordt pas in 2021 uitgewerkt en bekend gemaakt.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo 3 te krijgen?

  • Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Het laatste nieuws hierover staat op de site van de Rijksoverheid.
  • Om de juistheid te controleren kan de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren.
  • De uitkering is niet altijd meer met terugwerkende kracht aan te vragen. Zie daarvoor ook de informatie op de site van de Rijksoverheid.

Waarom vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op?

Bij de aanvraag van de Tozo 3 uitkering moet u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat de gemeente de Tozo 3 regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Zie daarvoor de informatie op de website van de Rijksoverheid. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens mogelijk alsnog nodig. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag van de uitkering te beoordelen. 

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. 

Wanneer bent u partners?

U bent partners als u:
•    getrouwd of geregistreerd partners bent; of
•    op hetzelfde adres woont en:     
o    samen een huishouden heeft;     
o    ex-echtgenoten of ex-partners bent;    
o    samen een kind heeft;    
o    u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of    
o    ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen in de gemeente Druten?

Ondernemers die nu al een Tozo-uitkering ontvangen, krijgen binnenkort een brief van de gemeente met informatie om de verlenging aan te vragen. Ook kunt u alvast gebruik maken van het formulier “aanvraag verlenging Tozo” op onze website. U print dit formulier uit, vult de gevraagde gegevens in en na controle stuurt u het bestand, ingescand en met bijlagen terug naar tozodruten@drutenwijchen.nl . U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling. Dit kan nu langer duren omdat de Tozo 3 regeling nog niet definitief door de Rijksoverheid is vastgesteld.

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag hebben ingediend en nu de verlengde Tozo willen aanvragen maken gebruik van het formulier “nieuwe aanvraag Tozo 3”. U print dit formulier uit, vult de gevraagde gegevens in en na controle stuurt u het bestand, ingescand en met bijlagen terug naar tozodruten@drutenwijchen.nl . U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling. Dit kan nu langer duren omdat de Tozo 3 regeling nog niet definitief door de Rijksoverheid is vastgesteld.

U ontvangt Tozo uitkering of heeft de (verlengde) Tozo uitkering aangevraagd, woont in de gemeente Wijchen en u wilt wijzigingen in uw situatie doorgeven?

Bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner, uitschrijving Kamer van koophandel, of beëindiging bedrijf? Geef dit dan door via de link “wijziging TOZO” op de website van de gemeente Wijchen.

U ontvangt Tozo uitkering of heeft de (verlengde) Tozo uitkering aangevraagd, woont in de gemeente Wijchen en u wilt wijzigingen in uw situatie doorgeven?

Bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner, uitschrijving Kamer van koophandel, of beëindiging bedrijf? Geef dit dan door via de link “wijziging TOZO” op de website van de gemeente Wijchen.


Heeft u naar aanleiding van deze Q&A nog vragen die niet kunnen wachten?

Wij verzoeken u alleen bij urgente vragen die niet kunnen wachten, per mail contact op te nemen met onze gemeenten.
U kunt uw TOZO vraag insturen naar tozodruten@drutenwijchen.nl als u woonachtig bent in de gemeente Druten of naar ondernemersloket@drutenwijchen.nl als u woonachtig bent in de gemeente Wijchen.