De gemeente heeft met Munitax afspraken gemaakt om ondernemers en ZZP’ers in deze moeilijke periode tegemoet te komen. We hebben afgesproken om ondernemers (op verzoek) uitstel van betaling te verlenen tot 1 september 2020. U dient zelf uitstel van betaling aan te vragen. Dat kan via het formulier op de website van Munitax. 
Daar vindt u ook meer informatie over dit onderwerp.

De invorderingsstappen (herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen) stelt Munitax uit tot 1 mei 2020.