Door de coronacrisis sloten vele (gesubsidieerde) organisaties noodgedwongen hun deuren. Anderen konden hun activiteiten niet uitvoeren. Ondertussen lopen de vaste kosten door en missen ze inkomsten. We begrijpen dat organisaties onzeker zijn over hun toekomst. Van 1 april 2020 tot 1 september 2020 krijgen gesubsidieerde organisaties tijdelijk uitstel van betaling aan onze gemeente van verschuldigde huur. .

Met de niet-gesubsidieerde Wijchense organisaties bespreken we welke compensatie nodig is omdat zij geen gebruik hebben kunnen maken van onze accommodaties.

Gemeentelijke kosten

Er zijn ook organisatoren die gemeentelijke kosten betaald hebben over activiteiten die niet doorgaan. Eerder is al besloten leges kwijt te schelden voor evenementen die niet door kunnen gaan wegens de Coronacrisis.

Prestatieafspraken

Wij begrijpen dat subsidie ontvangende organisaties hun prestatieafspraken volgens de subsidievoorwaarden niet kunnen nakomen. We gaan daar coulant mee om. We stellen deze organisaties vrij van het leveren van die prestatieafspraken en maken afspraken over de mogelijk later in het jaar te leveren prestaties.

Belastingen

Voor Onroerendezaakbelasting en andere heffingen is al een regionale afspraak via Munitax gemaakt. Organisaties kunnen zelf een verzoek bij Munitax indienen om uitstel van betaling tot 1 september 2020.

Heeft u vragen?

Stel uw vragen via het algemene contactformulier van de gemeente. U vindt dat op onze website www.wijchen.nl/contact-en-openingstijden