Vier Batenburgers zetten samen met woningstichting De Kernen hun handtekening onder een overeenkomst met de gemeente. Voorjaar 2022, als alle procedures zijn afgerond, bouwen zij op de plek van de huidige basisschool hun huis. Voor zowel de gemeente Wijchen als voor De Kernen is het de eerste keer dat er op deze manier wordt samengewerkt

De toekomstige bewoners hebben zich verenigd in een zogeheten CPO. Een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap dat gezamenlijk opdrachten geeft voor ontwerp en ontwikkeling van hun woningen. Zo zijn ze goedkoper uit en kan ieder bouwen naar zijn eigen wensen en mogelijkheden. De bewoners bouwen vier woningen: drie vrije sectorwoningen en één sociale koopwoning. Deze sociale koopwoning bouwt woningstichting De Kernen. Zij bouwt naast deze woning ook vijf sociale huurwoningen.

Weer wonen waar je bent opgegroeid   

Eén van de leden is Sander Verstraaten, hij is blij met deze kans: ‘Ik ben opgegroeid in Batenburg en woon voor mijn werk tijdelijk in Dortmund, Duitsland. Door in dit initiatief te stappen, kan ik hier straks weer wonen.’ Sander is blij met de inspanningen van de lokale leefbaarheidsgroep en de gemeente Wijchen. ‘Zonder hen was het niet gelukt. Beiden hebben er alles aan gedaan om dit initiatief te laten slagen. Fijn, die medewerking.’

Unieke samenwerking

Wethouder Gerrits juicht het initiatief in Batenburg toe: ‘Mooi als mensen uit dit stadje zelf de handen ineenslaan voor zo’n uitdagende klus. Echt bijzonder vind ik dat woningcorporatie De Kernen gewoon meedoet in het CPO-initiatief. Het draagt bij aan de leefbaarheid van Batenburg en sluit mooi aan bij de woonbehoefte. Wij werken hier als gemeente graag aan mee.’ 

Op de foto zijn vanaf links te zien: Sander Verstraaten, voorzitter CPO Batenburg, Geert Gerrits, wethouder ruimtelijke ordening en wonen en Martijn de Groof, adjunct-directeur woningstichting De Kernen.