Home > Uw gemeente > Gemeentelijke organisatie > Samenstelling college

Samenstelling college

Voor de raadsperiode 2014-2018 bestaat het college uit vier wethouders en een burgemeester. De wethouders zijn afkomstig van de partijen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders, kortweg B&W genoemd.

De collegeleden hebben de taken verdeeld. Elk collegelid heeft een aantal taken op zich genomen en is daarvoor verantwoordelijk. Het takenpakket van een wethouder of burgemeester wordt 'portefeuille' genoemd.

Mr. J.Th.C.M. Verheijen

J.Th.C.M. Verheijen
contactgegevens en taken Mr. J.Th.C.M. Verheijen
FunctieBurgemeester
E-mailadresh.verheijen@wijchen.nl
Taken
 • bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • openbare orde en veiligheid
 • coördinatie handhaving
 • publieke dienstverlening
 • personele en facilitaire diensten
 • communicatie, representatie en publiciteit
 • regionale samenwerking

P.L.J. Loermans

P.L.J. Loermans
contactgegevens en taken P.L.J. Loermans
FunctieWethouder, 1e loco burgemeester
E-mailadresp.loermans@wijchen.nl
Taken
 • openbare werken, verkeer en vervoer
 • onderwijs (breed)
 • sport en sportaccommodaties
 • kunst, cultuur(historie) en toerisme
 • leefbaarheid wijken en kleine kernen
Politieke partijKernachtig Wijchen

R.W.M. Engels

R.W.M. Engels
contactgegevens en taken R.W.M. Engels
FunctieWethouder, 2e loco burgemeester
E-mailadresr.engels@wijchen.nl
Taken
 • WMO, jeugd- en gezondheidszorg
 • welzijn
 • (maatschappelijk) vastgoed
 • projecten
Politieke partijVVD

G.W.R. Gerrits

G.W.R. Gerrits
contactgegevens en taken G.W.R. Gerrits
FunctieWethouder, 3e loco burgemeester
E-mailadresg.gerrits@wijchen.nl
Taken
 • financiën
 • ruimtelijke ordening
 • grondzaken
 • volkshuisvesting
Politieke partijKernachtig Wijchen

T.T.M. Burgers

T.T.M. Burgers
contactgegevens en taken T.T.M. Burgers
FunctieWethouder, 4e loco burgemeester
E-mailadrest.burgers@wijchen.nl
Taken
 • participatiewet
 • sociale zaken
 • armoede- en minimabeleid
 • duurzaamheid, milieu, water, natuur- en landschapsontwikkeling
 • economische zaken en werkgelegenheid
Politieke partijPvdA

drs. R. Boer

R. Boer
contactgegevens en taken drs. R. Boer
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresr.boer@drutenwijchen.nl
Taken

De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college. Hij heeft met name een coördinerende en beleidsadviserende taak. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het ambtelijk apparaat en het college en het algemeen bestuur van de gemeente.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

WhatsApp

06 256 899 28

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Melding openbare ruimte