Lees pagina voor

Verkiezingen 15 maart

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Dus 2 verkiezingen op 1 dag!

Verkiezingen Provinciale Staten

Kiezers uit de gemeente Wijchen stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Gelderland. Bijvoorbeeld over wegen, het behoud van een natuurgebied of de komst van een bedrijventerrein. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) en de website van de kiesraad (Deze link gaat naar een externe website).

Waterschapsverkiezingen

Kiezers uit de gemeente Wijchen stemmen voor de leden van het Waterschap Rivierenland. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij genoeg en schoon water hebben. En het beschermt ons tegen te veel water. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) en de website van de kiesraad (Deze link gaat naar een externe website).

Waar kunt u stemmen op 15 maart?

De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijk beperking. Kunt u zelf niet stemmen door een lichamelijke beperking? Dan mag een stembureaulid u helpen.

Op elk stembureau is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Heeft u hulp nodig bij het stemmen? Geef dit aan bij de gastheer of gastvrouw.

De lokalen in Sporthal Achterlo richten wij coronaproof in.

Stemlokalen
Stemlokaal adres plaats
Huis van de gemeente Kasteellaan 27 Wijchen
Meander Passedwarsstraat 69 B Wijchen
Jeugdhuis Woezik Woeziksestraat 334 Wijchen
Paschalisschool Suikerbergseweg 2 Wijchen
De Markies Graafseweg 600 Wijchen
Dorpshuis De Waaijershof Lagestraat 19 Niftrik
Wijkcentrum OZO Urnenveldweg 10 Wijchen
Brede school Noorderlicht Roerdompstraat 76 Wijchen
Wijkcentrum Wijchen Zuid Zuiderpoort 56 Wijchen
Sporthal Achterlo I Homberg 2535 Wijchen
Wijkgebouw Wijchen West Blauwe Hof 4003 Wijchen
Sporthal Achterlo II Homberg 2535 Wijchen
Kindcentrum Westwijzer locatie Kraaijenberg Kraaijenberg 8020 Wijchen
Basisschool Zuiderpad locatie Huissteden Huissteden 1401 Wijchen
Kulturhus de Zandloper de Weem 1 Bergharen
Dorpshuis de Mijlpaal Tunnelpad 3 Hernen
Dorpshuis 't Ballegooijke Boomsestraat 2 B Balgoij
De Batenburcht Hoppenhofstraat 12 Batenburg
LTV Vormer Vormerseweg 25 Wijchen
Basisschool De Trinoom Diemewei 4505 Wijchen
Wijkcentrum De Brink Brink 27 Wijchen
Dorpshuis de Oase Graafseweg 570 Wijchen

 
 

Wat moet u meennemen naar het stembureau?

Stem u voor iemand anders: 

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

U moet stemmen in de gemeente waar u op 30 januari woont. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Heeft u op 1 maart de stempas nog niet ontvangen? Bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Vraagt u een vervangende stempas aan dan kunt u alleen stemmen met de nieuwe stempas. Uw oude stempas is niet meer geldig. Hoe vraagt u een vervangende stempas aan?

Digitaal aanvragen

U kunt online een vervangende stempas aanvragen door het formulier met DigiD in te vullen. Dit kan tot 10 maart 17.00 uur. We sturen de stempas met de post naar u toe. 

Vervangende stempas aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Persoonlijk ophalen

Wilt u liever uw vervangende stempas ophalen? Dat kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur bij het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27. Maak een afspraak en neem uw legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Gebruik het formulier verzoek vervangende stempas (PDF, 675.9 kB). Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post naar:

Gemeente Wijchen
Team Verkiezingen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

We sturen de stempas met de post naar u toe.

Hoe kan iemand anders voor u stemmen?

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde.
U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op 15 maart in Wijchen.
De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem.
De kiezer mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Onderhandse volmacht op de achterkant van de stempas

U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en de volmacht daar aan iemand anders geven. Vul de achterkant van uw stempas dus thuis in.
U vult de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde zetten allebei de handtekening op de stempas. De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet laten zien.

Digitaal aanvragen

U vraagt digitaal een volmacht aan bij de gemeente waar u op 30 januari woont. Een volmacht vraagt u bijvoorbeeld digitaal als u iemand wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat.
U kunt online een volmacht aanvragen door het formulier met DigiD in te vullen. Dit kan tot 10 maart 17.00 uur. De gemachtigde ontvangt daarna met de post het volmachtbewijs. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Volmacht aanvragen  (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk volmacht aanvragen

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 30 januari woont. Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat.
U kunt het formulier schriftelijk volmacht (PDF, 713.9 kB) downloaden en invullen. U kunt het formulier ook ophalen bij het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27.

U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei de handtekening op het formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur u via de post naar:

Gemeente Wijchen
Bureau Verkiezingen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

De gemachtigde ontvangt daarna met de post het volmachtbewijs. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?

Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Dan kunt u vanaf 30 januari een kiezerspas aanvragen. Deze kiezerspas kunt u online aanvragen met DigiD of het aanvraagformulier downloaden en per post opsturen. Komt u liever naar de balie? Dat kan ook. Heeft u al een stempas ontvangen? Neem deze dan mee naar het Huis van de gemeente of stuur deze mee met het aanvraagformulier.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Gelderland.
Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen het waterschap Rivierenland.

Digitaal aanvragen

U kunt online een kiezerspas aanvragen door het formulier met DigiD in te vullen. Dit kan tot 10 maart 17.00 uur. We sturen de kiezerspas met de post naar u toe.

Kiezerspas aanvragen (Deze link gaat naar een externe website) 
 

Persoonlijk ophalen

Wilt u liever uw kiezerspas ophalen? Dat kan tot 14 maart 12.00 uur bij het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27. Maak een afspraak en neem uw legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Gebruik het formulier verzoek kiezerspas (PDF, 603.9 kB). Het schriftelijk verzoek moet voor vrijdag 10 maart 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post naar:

Gemeente Wijchen
Team Verkiezingen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

We sturen de kiezerspas met de post naar u toe.

Bent u verhuisd? Of gaat u verhuizen?

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u na 30 januari  van Wijchen naar een andere gemeente? Dan krijgt u op uw oude adres nog een stempas van de gemeente Wijchen. Daarmee kunt u niet in uw nieuwe gemeente stemmen. Wilt u toch in de nieuwe gemeente stemmen? De stempas kunt u omzetten in een kiezerspas. Meer informatie daarover leest u bij het onderwerp stemmen in een andere gemeente. 

Verhuizen naar Wijchen

Verhuist u na 30 januari van een andere gemeente naar Wijchen?  Dan krijgt u op uw oude adres nog een stempas . Daarmee kunt u niet in Wijchen stemmen. U kunt stemmen in uw oude gemeente.  Wilt u toch in Wijchen stemmen? De stempas kunt u omzetten in een kiezerspas. Meer informatie daarover leest u op de website van uw oude gemeente.

Wie mag stemmen?

In de Kieswet staat wie er mag stemmen. De regels voor het kiesrecht zijn voor deze verkiezingen niet hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wel en voor de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen.

Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

Voor het Waterschap mag u stemmen als u:

Openbare zitting vaststellen uitslag gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart 2023 maakt het gemeentelijk stembureau de uitslag van beide stemmingen bekend. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau op de gemeentewerf, Kamerlingh Onnestraat 13 Wijchen. Op donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zijn we dan niet klaar dan gaan we vrijdag verder.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het bekend maken van de uitslag controleren we alle processen-verbalen. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de lijst(en) of stembureau(s) een hertelling plaats. Dit doen de leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau.
Eventuele fouten verbeteren we. Daarna voeren wij de stemmen in. Het proces-verbaal met de uitslag printen we en lezen we voor. De leden van het Gemeentelijk Stembureau zetten hun handtekening op het proces-verbaal.

Wilt u bij de zitting aanwezig zijn?

U mag bij deze openbare zitting aanwezig zijn. U kunt bezwaren inbrengen. Deze bezwaren zetten wij in het proces-verbaal. Het proces-verbaal kunt u na de zitting op afspraak bekijken. Bel dan tijdens kantooruren met het team verkiezingen 06 28350873 om een afspraak te maken.
De verkiezingsuitslag zetten we na de zitting zo snel mogelijk op de website.